Skip to content
Lãnh đạo Cục Quản lý công sản

Lãnh đạo Cục Quản lý công sản

 

 

2015-02-05_BTC_DSC9884

Cục trưởng La Văn Thịnh

Sinh ngày: 07/01/1966

Tại: Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Học hàm học vị: Tiến Sỹ Kinh Tế

Điện thoại cơ quan: 04 22.20.28.28 ext. 5157

 

 

 

2015-02-05_BTC_DSC9874

Phó Cục trưởng Nguyễn Tân Thịnh

Sinh ngày: 01/03/1973

Tại: Bắc Ninh

Dân tộc: Kinh

Học hàm học vị: Thạc sỹ kinh tế

Điện thoại cơ quan: 04 22.20.28.28 ext. 5131

 

 

 

  image

Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Thoa

Sinh ngày: 02/09/1972

Tại: Thanh Hóa

Dân tộc: Kinh

Học hàm học vị: Thạc sỹ kinh tế

Điện thoại cơ quan: 04 22.20.28.28 ext. 5181

 

 

 

2015-02-05_BTC_DSC9908

Phó Cục trưởng Tạ Thanh Tú

Sinh ngày: 12/12/1973

Tại: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Học hàm học vị: Thạc sỹ kinh tế

Điện thoại cơ quan: 04 22.20.28.28 ext. 5135