Skip to content
Tin tức sự kiện

Thời báo Tài chính Việt Nam tiếp nhận nhiệm vụ vận hành Trang Thông tin tài sản công
(29/04/2021)

Chiều ngày 29/4/2021, tại trụ sở Bộ Tài chính, đã diễn ra lễ chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và phát triển Trang thông tin về tài sản công thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính sang Thời báo Tài chính Việt Nam theo Quyết định số 868/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản KCHT cấp nước sạch
(01/11/2020)

Ngày 30/10/2020 tại tỉnh Quảng Ninh, được sự hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Phát triển Châu Á, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng (KCHT) cấp nước sạch.

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020
(13/07/2020)

Chiều 10/7/2017, Cục Quản lý công sản (Cục QLCS) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Hà – Thứ trưởng Bộ Tài chính, đại diện Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Tin học và Thống kê tài chính và toàn thể công chức, viên chức Cục Quản lý công sản.

Gia Lai: Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh
(06/07/2020)

Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh; theo đó:

Quảng Trị: Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh
(02/07/2020)

Ngày 03/6/2020, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh.

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành KSND
(24/06/2020)

Ngày 21/05/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 46/QĐ-VKSTC quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó:

Ủy ban dân tộc: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 trong quản lý, sử dụng tài sản công
(24/06/2020)

Ngày 05/5/2020, Ủy ban dân tộc đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBDT về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; chương trình tiết kiệm chống lãng được thể hiện trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, theo đó:

Hải Phòng: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố năm 2020
(19/06/2020)

Ngày 21/5/2020, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 11/2020/QÐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố năm 2020, theo đó:

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành Danh mục tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
(17/06/2020)

Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; theo đó:

Hà Tĩnh: Ban hành Danh mục tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
(15/06/2020)

Ngày 20/4/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; theo đó: