Skip to content
Tin tức sự kiện

Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành KSND
(24/06/2020)

Ngày 21/05/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 46/QĐ-VKSTC quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của ngành Kiểm sát nhân dân. Theo đó:

Ủy ban dân tộc: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 trong quản lý, sử dụng tài sản công
(24/06/2020)

Ngày 05/5/2020, Ủy ban dân tộc đã ban hành Quyết định số 202/QĐ-UBDT về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; chương trình tiết kiệm chống lãng được thể hiện trên nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, theo đó:

Hải Phòng: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố năm 2020
(19/06/2020)

Ngày 21/5/2020, UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 11/2020/QÐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm áp dụng trên địa bàn Thành phố năm 2020, theo đó:

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành Danh mục tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
(17/06/2020)

Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; theo đó:

Hà Tĩnh: Ban hành Danh mục tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh
(15/06/2020)

Ngày 20/4/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định 11/2020/QĐ-UBND quy định về Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; theo đó:

Bến Tre: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2020
(11/06/2020)

Ngày 15/5/2020, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2020, theo đó giá tính thuế của các tài nguyên được quy định như sau:

Bộ Y tế: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế
(09/06/2020)

Ngày 14/05/2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 7/2020/TT-BYT quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế.Theo đó:

Vĩnh Phúc: Ban hành quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa để sử dụng vào mục đích PNN từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh
(04/06/2020)

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND quy định mức thu; thời hạn nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa đối cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng Tháp: Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh
(02/06/2020)

Ngày 06/5/2020, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 14/2020/QÐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh

Vĩnh Long: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020 trong quản lý, sử dụng tài sản công
(28/05/2020)

Ngày 22/4/2020, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tỉnh năm 2020. Một trong các chỉ tiêu của Chương trình là công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ, tài sản công; theo đó: