Skip to content
Quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước
STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
129/2018/NĐ-CP05/03/2018Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/03/2018 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
276/2017/TT-BTC 26/07/2017Thông tư số 76/2017/TT-BTC ngày 26/07/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/05/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
3341/2016/TT-BTC29/12/2016Thông tư 341/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
4203/2014/TT-BTC22/12/2014Thông tư số 203/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 Hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan
5159/2014/TT-BTC27/10/2014Thông tư số 159/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
629/2014/NĐ-CP10/04/2014Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/04/2014 Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước.
7198/2013/TT-BTC20/12/2013Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
8173/2013/TT-BTC20/11/2013Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
9153/2013/TT-BTC31/10/2013Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước đảm bảo hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính