Skip to content
Quản lý, sử dụng và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1209/QĐ-BTC 13/02/2018Quyết định 209/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
2152/2017/NĐ-CP27/12/2017Nghị định 152/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
3151/2017/NĐ-CP26/12/2017Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
415/2017/QH1421/06/2017Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
534/2016/TT-BTC26/02/2016Thông tư 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia
635/2016/TT-BTC26/02/2016Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 Hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
708/2016/QĐ-TTg26/02/2016Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
804/2016/NĐ-CP06/01/2016Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
9198/2013/TT-BTC 20/12/2013Thông tư 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 Quy định việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước
1087/2010/TT-BTC15/06/2010Thông tư số 87/2010/TT-BTC ngày 15/6/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc