Skip to content
Quản lý và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng - Chính sách tài chính phục vụ di dời
STTSố hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếu
1158/2016/TT-BTC25/10/2016Thông tư 158/2016/TT-BTC Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
2183/2015/TT-BTC17/11/2015Thông tư 183/2015/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
399/2014/TTLT-BTC-BGTVT29/07/2014Thông tư liên tịch số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT Quy định bảng giá tài sản Hạ tầng đường bộ
498/2014/TT-BTC25/07/2014Thông tư 98/2014/TT-BTC hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
537/2014/TT-BTNMT30/06/2014Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
6178/2013/TT-BTC02/12/2013Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
754/2013/TT/BTC04/05/2013Thông tư số 54/2013/TT/BTC ngày 04/05/2013 về việc quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
810/2013/NĐ-CP11/01/2013Nghị định số 10/2013/NĐ-CP Quy định việc Quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ
981/2011/TT-BTC09/06/2011Thông tư số 81/2011/TT-BTC ngày 09/6/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
1086/2010/QĐ-TTg 22/12/2010Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.