Skip to content
STTTên gói thầuBên mời thầuĐịa điểm bán hồ sơThời điểm bán hồ sơThời điểm đóng thầu
1Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm tài sản công tỉnh Trà Vinh theo phương thức tập trung năm 2021
2Quỹ ĐT và PT đất Hải Phòng công khai Quyết định phê duyệt KHLCNT mua sắm máy móc, thiết bị theo phương thức tập trung năm 2021 của TP. Hải Phòng
3Công khai QĐ phê duyệt KH LCNT gói thầu: Mua sắm, nâng cấp hệ thống máy chủ của TT tích hợ dữ liệu tỉnh Sơn LaUBND tỉnh Sơn La
4Về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 2: Mua sắm tập trung Máy photocopy năm 2021 thuộc dự toán Mua sắm tập trung Máy móc, thiết bị văn phòng năm 2021Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa
5Công khai QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu MSTTSNN theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2021Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính công Hà Tĩnh
6Sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Ða khoa thành phố VinhBệnh viện Đa khoa Thành phố VinhPhòng Vật tư trang thiết bị y tế - Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh.25/06/202125/06/2021
7Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang
8Mua sắm tập trung, lắp đặt máy photocopy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021Sở Tài chính Thái Nguyên
9Mua sắm tập trung Máy điều hòa nhiệt độ năm 2021Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa
10Mua sắm tập trung Máy Photocopy năm 2021 Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa