Skip to content

Tại sao tôi đã thực hiện đầy đủ các bước nhập công trình vào Phần mềm rồi mà khi xem báo cáo lại không thể hiện được?

(4/7/2015)

Hỏi: Tại sao tôi đã thực hiện đầy đủ các bước nhập công trình vào Phần mềm rồi mà khi xem báo cáo lại không thể hiện được?

Trả lời: Để xem được báo cáo trên Phần mềm này bạn phải đảm bảo tài sản đã nhập của bạn được Duyệt