Skip to content

Tôi đã có tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng Phần mềm khi muốn đăng nhập vào Phần mềm này tôi sẽ thực hiện để vào đường link nào?

(4/2/2015)

Hỏi: Tôi đã có tên đăng nhập và mật khẩu để sử dụng Phần mềm khi muốn đăng nhập vào Phần mềm này tôi sẽ thực hiện để vào đường link nào?

Trả lời: Để truy cập vào Phần mềm này bạn truy cập vào địa chỉ: http://ctns.gov.vn.