Skip to content

Muốn thoát khỏi Phần mềm tôi phải làm thế nào?

(4/11/2015)

Hỏi: Muốn thoát khỏi Phần mềm tôi phải làm thế nào?

Trả lời: Để thoát khỏi Phần mềm làm việc có hai cách:

  - Cách 1: Tích vào nút thoát trên màn hình Phần mềm làm việc;

  - Cách 2: Tích vào biểu tượng dấu nhân trên màn hình làm việc.

 

Các tin khác