Skip to content

Để sử dụng được Phần mềm quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn máy tính của tôi cần phải có điều kiện gì?

(4/1/2015)

Hỏi: Để sử dụng được Phần mềm quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn máy tính của tôi cần phải có điều kiện gì?

Trả lời: Để sử dụng được Phần mềm này máy tính của bạn chỉ cần kết nối được Internet và sử dụng font chữ Unicode TCVN 6909:2001 và gõ dấu tiếng Việt, các văn bản dùng hệ font chữ khác với Unicode phải được chuyển đổi sang định dạng font chữ Unicode TCVN 6909:2001 trước khi tải vào Phần mềm.