Skip to content

Hiện nay khi cập nhật tài sản vào Phần mềm tôi cập nhật sai tên đơn vị, sai địa chỉ đơn vị. Để chỉnh sửa những nội dung trên tôi phải làm thế nào?

(4/10/2015)

Hỏi: Hiện nay khi cập nhật tài sản vào Phần mềm tôi cập nhật sai tên đơn vị, sai địa chỉ đơn vị. Để chỉnh sửa những nội dung trên tôi phải làm thế nào?

Trả lời: Để chỉnh sửa trường địa chỉ thông tin đơn vị và trường tên đơn vị bạn thực hiện theo các bước sau

  + Bước 1: Lựa chọn đúng đơn vị làm việc;

  + Bước 2: Chọn danh mục/Danh mục đơn vị/Đơn vị quản lý, sử dụng;

  + Bước 3: Chọn Sửa đơn vị/Tiến hành chỉnh sửa các trường thông tin về địa chỉ và tên đơn vị sau đó tiến hành cập nhật.

image

image

 

 

Các tin khác