Skip to content

Sau khi thực hiện việc nhập tài sản vào Phần mềm, để tài sản được duyệt thì phải thực hiện như thế nào?

(4/8/2015)

Hỏi: Sau khi thực hiện việc nhập tài sản vào Phần mềm, để tài sản được duyệt thì phải thực hiện như thế nào?

Trả lời: Để tài sản sau khi nhập được duyệt thì bạn thực hiện theo các bước sau:

  + Bước 1: Lựa chọn chức năng Duyệt số liệu/Duyệt thông tin số liệu công trình;

  + Bước 2: Lựa chọn Chờ duyệt/Kích tìm kiếm

  + Bước 3: Tích Duyệt để duyệt tài sản