Skip to content

Không đăng nhập được vào phần mềm

(4/1/2015)

HỎI: Sao tôi nhập đúng các thông tin đăng nhập mà chương trình vẫn báo sai?

ĐÁP: Do 3 nguyên nhân chính: chưa chọn đúng trường thông tin đơn vị; do đổi mật khẩu nhưng quên; do gõ tên đăng nhập có dấu tiếng Việt hoặc không đánh dấu gạch dưới (phím Shift và dấu trừ trên bàn phím) trong phần tên đăng nhập.

Các tin khác