Skip to content

Nhập tài sản vào phần mềm theo thời gian nào?

(4/5/2015)

HỎI: Hiện tại đang là năm 2015 tôi nhập tài sản vào hệ thống thế nào?

ĐÁP: Xác minh rõ đã đóng sổ năm 2014 chưa.

TH1: Chưa đóng sổ năm 2014: đơn vị nhập số dư theo Sổ tài sản năm 2013, nhập tăng với các tài sản tăng mới trong năm 2014 (chú ý Ngày nhập).

TH2: Đã đóng sổ năm 2014: đơn vị nhập số dư theo Sổ tài sản năm 2014, nhập tăng với các tài sản tăng mới trong năm 2015 (chú ý Ngày nhập)