Skip to content

Bắc Kạn


Đơn vị: Sở Tài chính Bắc Kạn

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Lý Đức Toản

Chức vụ:Phó giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 02813812262

Điện thoại di động: 0989913300

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý công sản - Giá cả và Tài chính doanh nghiệp

Người phụ trách: Lê Thị Hà

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 02813870167

Điện thoại di động: 0915204466

 

3. Website:

4. Email: