Skip to content

TP Hồ Chí Minh


Đơn vị:Sở Tài chính Tp Hồ Chí Minh

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Trần Nam Trang

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan:08 39303797

Điện thoại di động: 0903606022

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Quản lý công sản

Người phụ trách: Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 08 39304283

Điện thoại di động: 0913186818

 

3. Website: www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn

 

4. Email: stc@tphcm.gov.vn