Skip to content

Thừa Thiên Huế


Đơn vị:Sở Tài chính Thừa Thiên Huế

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Trần Bá Mẫn

Chức vụ: Phó giám đốc Sở

Điện thoại cơ quan: 054 3826496

Điện thoại di động: 0935454599

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng quản lý Giá - Công sản

Người phụ trách: Nguyễn Duyên

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 054 3848428

Điện thoại di động: 0905848428

 

3. Website: http://stc.hue.gov.vn

 

4. Email: stc@thuathienhue.gov.vn