Skip to content

Bộ Tài nguyên và Môi trường


Đơn vị: Bộ Tài nguyên

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường

Chức vụ: Vụ trưởng

Điện thoại di động: 0984 660 999

Họ và tên: Trần Thị Thêm

Chức vụ: Phó Vụ trưởng

Điện thoại di động: 0912 572 568

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Quản lý tài sản

Người phụ trách: Trần Hữu Sâm

Chức vụ:

Điện thoại cơ quan: 0437331994

Điện thoại di động: 0912 287 930

 

3. Website:

4. Email: