Skip to content

Bộ Ngoại giao


Đơn vị: Bộ Ngoại Giao

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Trần Thanh Huân

Chức vụ: Cục trưởng Cục Quản trị tài vụ

Điện thoại cơ quan: 04.37993456

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Phòng Kế hoạch - Tài chính

Người phụ trách: Vũ Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại cơ quan: 04.37993470

 

3. Website: http://www.mofa.gov.vn