Skip to content

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam


Đơn vị: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam


1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Nguyễn Hải Đường

Chức vụ: Chủ tịch hội

Điện thoại cơ quan: 0439446334

Điện thoại di động:

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng:

Người phụ trách:

Chức vụ:

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:

 

3. Website:

4. Email: