Skip to content

Hiệp hội unesco


Đơn vị: Hiệp hội unesco

 

1. Lãnh đạo phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Họ và tên: Trần Văn Mạnh

Chức vụ: Tổng Thư ký

Điện thoại cơ quan: 0437616879

Điện thoại di động: 0918958856

 

2. Phòng phụ trách lĩnh vực Quản lý công sản

Tên phòng: Văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam

Người phụ trách: Nguyễn Xuân Thiết

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Điện thoại cơ quan: 0437616880

Điện thoại di động: 0942597773

 

3. Website:

4. Email: xuanthiet.unesco@gmail.com