Skip to content

Khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới trong chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước” tại Thành phố Hà Nội

(4/13/2015)

Sáng nay, ngày 26/6/2014, tại Thành phố Hà Nội, Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS) thuộc Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính đã khai mạc Lớp tập huấn “Những quy định mới trong chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.

            

 

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2062014/49134772/49135017

Bà Nguyễn Thị Thoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm kịp thời đưa các chính sách mới về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước vào thực tiễn hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Tham gia Lớp tập huấn có gần 200 học viên là các cán bộ của các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng đất; các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2062014/49134772/49135009

Ông Nguyễn Khắc Quý - Phó Giám đốc Trung tâm DPAS phát biểu khai mạc Lớp tập huấn

 Được sự tham gia của giảng viên là một số đồng chí Lãnh đạo Cục Quản lý công sản của Bộ Tài chính, Chương trình tập huấn bao gồm các chuyên đề về: Những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013 liên quan đến thu tiền sử dụng đất và quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP; Những nội dung cơ bản của Luật Đất đai năm 2013 liên quan đến thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. Theo Chương trình, Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong hai ngày 26, 27/6/2014 tại Hội trường Tầng 7 - Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1A Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

 

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2062014/49134772/49135019

Toàn cảnh lớp tập huấn

Sau Lớp tập huấn tại Thành phố Hà Nội, Trung tâm sẽ tổ chức lớp tập huấn tiếp theo trong tháng 7/2014 tại TP. Hồ Chí Minh./.

 

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

Các tin khác