Skip to content

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

(4/13/2015)

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, từ ngày 08 - 10/7/2014, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Bến Tre

Đến dự Hội nghị có Ông Nguyễn Tân Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bến Tre và các biểu đến từ Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, Hà Tĩnh.

 

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2072014/49401313/49754886

Phát biểu Khai mạc tại Hội nghị, ông Nguyễn Tân Thịnh khẳng định nhiệm vụ xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng và khai thác công trình một cách bền vững phù hợp với điều kiện thực tế ở nông thôn nước ta là thiết thực và rất quan trọng để chia sẻ gánh nặng với nhiệm vụ phải đầu tư xây dựng công trình mới phù hợp với điều kiện ngân sách hạn hẹp hiện nay. Chính vì vậy, sau khi Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính ban hành, với những quy định cụ thể về hồ sơ, cơ sở dữ liệu về công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; được sự tài trợ của AusAID, Bộ Tài chính đã xây dựng và đưa vào vận hành Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung với mục đích hỗ trợ công tác tin học hóa trong quản lý; phục vụ tốt cho công tác hạch toán và theo dõi công trình; theo dõi vòng đời của công trình từ khi hình thành đến khi kết thúc; khai thác, tổng hợp báo cáo về công trình theo mục đích sử dụng,…..

 

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2072014/49401313/49754900

Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được xây dựng và triển khai tập trung; cơ sở dữ liệu được cài đặt và lưu trữ tại Bộ Tài chính. Sở Tài chính các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương đã được Bộ Tài chính cấp Tài khoản (tên truy cập và mật khẩu) thực hiện đăng nhập vào Phần mềm tại địa chỉ: http://ctns.gov.vn. Tại Hội nghị này, các giảng viên của Cục Quản lý công sản, tư vấn của Dự án sẽ hướng dẫn cán bộ quản trị của các tỉnh/thành phố thực hiện kê khai, đăng nhập tài sản là công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh vào Phần mềm để quản lý tập trung.

Hội nghị tập huấn được diễn ra trong 03 ngày, từ 08-10/7/2014./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

Các tin khác