Skip to content

Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê, áp giá, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

(4/13/2015)

Trong 02 ngày, 15 - 16/12/2014, liên Sở Tài chính – Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm kê, áp giá, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước.

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%20122014/56880443/57752263

             Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Hồ Xuân Phước – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh “ Hội nghị nhằm mục đích thống nhất về nhận thức, tầm quan trọng cũng như trang bị những kỹ năng cần thiết giúp các đơn vị hoàn thành tốt công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đồng thời phân cấp cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu Sở Tài chính đã kê khai, đăng nhập vào Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước do Bộ Tài chính quản lý”. Ông Phước cũng yêu cầu từng đơn vị, từng học viên cần nghiêm túc học tập để nắm bắt các vấn đề, làm chủ các kỹ năng nghiệp vụ để đảm bảo hoàn thành tốt công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản do đơn vị mình quản lý và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến cuối năm.

            Sau Hội nghị tập huấn, liên Sở Tài chính – Giao thông vận tải sẽ phối hợp với các đơn vị để phân công trách nhiệm, triển khai thực hiện việc kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá tài sản hạ tầng đường bộ theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và hoàn thành công tác kiểm kê, lập danh mục, phân loại, áp giá và hạch toán tài sản do đơn vị mình quản lý; thực hiện rà soát, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu của tỉnh trong Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước xong trước ngày 30/01/2015./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính