Skip to content

Tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 184/2013/TT-BTC và giới thiệu Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước

(4/13/2015)

Ngày 25/8/2014, Sở Tài chính tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính và giới thiệu Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước cho các cán bộ kế toán các Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

 

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2082014.2/51569184/51744273

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đình Kha – Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Định khẳng định: nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý tài sản công là hết sức cần thiết. Những năm vừa qua, Bộ Tài chính đã triển khai Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước để quản lý những loại tài sản có giá trị lớn là đất, nhà, xe ô tô và tài sản khác có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản. Tuy nhiên, Phần mềm này do phạm vi giá trị tài sản lớn nên tỉnh Bình Định mới chỉ triển khai cho Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện và một số Sở, Ban, ngành lớn trong tỉnh thực hiện. Chính vì vậy, công tác quản lý các tài sản có giá trị đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định (từ 5 triệu đồng trở lên) đang bị bỏ ngỏ, các đơn vị theo dõi, hạch toán chưa chặt chẽ, chưa đúng quy định và chưa đồng bộ, thống nhất trong cả tỉnh.

 

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2082014.2/51569184/51744277

Mục tiêu của Hội nghị này, Sở Tài chính muốn giới thiệu cho các cán bộ làm công tác kế toán của các xã/phường/thị trấn, Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện một công cụ quản lý tài sản nhà nước mới, hiệu quả; đó là Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước do Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Cục Quản lý công sản) và Trung tâm Chuyển giao và Hỗ trợ kỹ thuật (Cục Tin học và Thống kê tài chính) – Bộ Tài chính cung cấp./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

Các tin khác