Skip to content

Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại Đắk Lắk

(4/13/2015)

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ xây dựng cơ chế quản lý, sử dụng tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn”, sang nay, ngày 28/7/2014, Cục Quản lý công sản đã khai mạc Hội nghị tập huấn và chuyển giao Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại tỉnh Đắk Lắk.

Đến dự Hội nghị có Bà Lê Thị Oanh– Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, Ông Trương Hùng Sơn – Giám đốc Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Cục Quản lý công sản – Bộ Tài chính) và các biểu đến từ Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh: An Giang, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Hải Dương, Hòa Bình, Lâm Đồng.

 

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2072014/49401313/50507760

Toàn cảnh Hội nghị tổ chức tại Đắk Lắk

Phát biểu Khai mạc tại Hội nghị, ông Trương Hùng Sơn khẳng định mục đích, sự cần thiết của việc xây dựng và đưa vào vận hành Phần mềm Quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công trình phục vụ tốt cho công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Bà Lê Thị Oanh đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản; việc ứng dụng Phần mềm Quản lý công trình nước sạch nông thôn tập trung tạo là công cụ quản lý mới góp phần nâng cao hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

Tại Hội nghị này, các giảng viên của Cục Quản lý công sản, tư vấn của Dự án sẽ hướng dẫn cán bộ quản trị của các tỉnh/thành phố thực hiện kê khai, đăng nhập tài sản là công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh vào Phần mềm để quản lý tập trung.

Hội nghị tập huấn được diễn ra trong 03 ngày, từ 28-30/7/2014. Đây là cụm cuối cùng trong 10 cụm Bộ Tài chính tổ chức đào tạo, chuyển giao Phần mềm trong tháng 7/2014./.

Sau đây là một số hình ảnh Hội nghị tại các cụm:

 

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2072014/49401313/50507765

Ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục QLCS phát biểu khai mạc Hội nghị tổ chức tại Quảng Bình từ ngày 14-16/7/2014

 

 

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2072014/49401313/50507767

Toàn cảnh Hội nghị tổ chức tại Lào Cai từ ngày 21-23/7/2014

 

 

http://taisancong.vn/portal/page/portal/cqlcs/knd/9846039/40882466/42966127/Th%C3%A1ng%2072014/49401313/50507773

Bà Dương Hồng Loan – Cán bộ quản lý điều hành Chương trình viện trợ phát triển Đại sứ quánÔxtrâylia phát biểu Hội nghị tổ chức tại Ninh Bình 16 -18/7/2014

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

Các tin khác