Skip to content

Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng: Thông báo tìm chủ sở hữu hàng hoá

(7/5/2021)

 

THÔNG BÁO

Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng tồn đọng tại cảng Hải Phòng. Để có cơ sở xử lý hàng hóa đúng quy định của Pháp luật, đề nghị quý Cục đăng tin trên mục Thông báo hàng hóa tồn đọng - Trang thông tin về tài sản Nhà nước nội dung như sau:

Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Vậy, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo để các tổ chức hoặc cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của các lô hàng trên mang toàn bộ giấy tờ có liên quan đến Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng (Địa chỉ: P904, tầng 9, số 159 Lê Hồng Phong, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP Hải Phòng) để làm việc.

Quá thời hạn quy định, nếu không có người đến nhận hàng, cơ quan Hải quan sẽ xử lý các lô hàng trên theo quy định của Pháp luật.

Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng mong nhận được sự phối hợp của quý Cục./.

 

Danh sách container
Kèm công văn số: 698 /KSHQ-T1 ngày 29/6/2021

TT

Container

Vận đơn

Hãng khai thác

Ngày nhập cảnh

Cảng lưu giữ

Ghi chú

1

PGRU9127026

YMLUI251102419

YANGMING

10/9/2012

HẢI AN

 

2

FCIU8720964

YMLUI251102419

YANGMING

10/9/2012

HẢI AN

 

3

MSKU8788907

557087371

MAERSK

05/06/2012

NAM HẢI

 

4

PONU7268027

557087371

MAERSK

05/06/2012

NAM HẢI

 

5

MSKU9375488

557123865

MAERSK

05/06/2012

NAM HẢI

 

6

MSKU0763219

859923212

MAERSK

29/05/2012

NAM HẢI

 

7

PONU7301953

859923212

MAERSK

29/05/2012

NAM HẢI

 

8

MSKU1688275

859967736

MAERSK

05/06/2012

NAM HẢI

 

9

MSKU8680846

859967736

MAERSK

05/06/2012

NAM HẢI

 

10

MSKU9651396

859967736

MAERSK

05/06/2012

NAM HẢI

 

11

PONU8162744

859967736

MAERSK

05/06/2012

NAM HẢI

 

12

TCKU9181148

859967736

MAERSK

05/06/2012

NAM HẢI

 

13

MOEU0712552

MOLU26003614387

MOL

4/14/2012

HẢI AN

 

14

MOEU0713060

MOLU26003614387

MOL

4/14/2012

HẢI AN

 

15

MOEU0205250

MOLU26003614387

MOL

4/14/2012

HẢI AN

 

16

YMLU8276848

YMLUE144249095

YANGMING

5/2/2012

HẢI AN

 

17

YMLU8553921

YMLUE144249217

YANGMING

5/2/2012

HẢI AN

 

18

TGHU6674363

YMLUE144249453

YANGMING

5/16/2012

HẢI AN

 

19

YMLU8602610

YMLUE144249453

YANGMING

5/16/2012

HẢI AN

 

20

YMLU8409576

YMLUE144249453

YANGMING

5/16/2012

HẢI AN

 

21

YMLU8482812

YMLUE144249549

YANGMING

5/1/2012

HẢI AN

 

22

BMOU4261853

YMLUE144249549

YANGMING

5/1/2012

HẢI AN

 

23

YMLU8485350

YMLUE144249549

YANGMING

5/2/2012

HẢI AN

 

24

TCNU7121041

MOLU17100753193

MOL

7/11/2012

ĐÌNH VŨ

 

25

MAXU6278034

MOLU17100753193

MOL

7/11/2012

ĐÌNH VŨ

 

26

MOTU0791117

MOLU17100753193

MOL

7/11/2012

ĐÌNH VŨ

 

27

BMOU4760066

HASL0251D6BCW64

HEUNG A

6/29/2011

CHUA VE

 

28

CRSU9171401

HASL0251D6BCW64

HEUNG A

6/29/2011

CHUA VE

 

29

BSIU9173616

HASL0251D6BCW64

HEUNG A

6/29/2011

CHUA VE

 

30

FSCU9423321

HASL0251D6BCW64

HEUNG A

6/29/2011

CHUA VE

 

31

HALU5605870

HASL0251D6BCW64

HEUNG A

6/29/2011

CHUA VE

 

32

TCKU9310380

HASL0251D6BCW65

HEUNG A

6/29/2011

CHUA VE

 

33

TGHU8852783

HASL0251D6BCW65

HEUNG A

6/29/2011

CHUA VE

 

34

FSCU9417972

HASL0251D6BCW65

HEUNG A

6/29/2011

CHUA VE

 

35

MOEU0202230

MOLU26003807956

MOL

5/23/2012

ĐÌNH VŨ

 

36

BHCU4921500

YMLUM570017021

YANGMING

7/17/2012

HẢI AN

 

37

CCLU6877405

HKGHPH003152

CCL

12/12/2011

TRANSVINA

 

38

TGHU9589183

HKGHPH003152

CCL

12/12/2011

TRANSVINA

 

39

KMTU9260558

INC0663781

KMTC

3/20/2012

ĐÌNH VŨ

 

40

MSCU8115717

MSCUWF006339

MSC

5/7/2012

HẢI AN

 

41

YMLU8618489

YMLUN576039556

YANGMING

5/8/2012

HẢI AN

 

42

MAGU5170806

YMLUE144249584

YANGMING

5/16/2012

HẢI AN

 

43

YMLU8605624

YMLUE144249584

YANGMING

5/16/2012

HẢI AN

 

44

UESU4761120

YMLUE144249642

YANGMING

5/16/2012

HẢI AN

 

45

YMLU8607442

YMLUE144249642

YANGMING

5/16/2012

HẢI AN

 

46

CAXU8079258

YMLUM570017051

YANGMING

7/26/2012

HẢI AN

 

47

GLDU7447650

HPHSCH042

SSL

10/13/2007

CHUA VE

 

48

CRXU9796427

HPHCF2499

ACL

3/30/2012

CHUA VE

 

49

HNSU5011207

HPHKGHPH9A0185

POS

8/31/2011

CHUA VE

 

50

GESU4521850

HPHKGHPH9A0185

POS

8/31/2011

CHUA VE

 

51

BHCU4969192

HPHKGHPH9A0186

POS

8/31/2011

CHUA VE

 

52

XTCU4217164

HPHKGHPH9A0186

POS

8/31/2011

CHUA VE

 

53

AMFU8664761

HPHKGHPH9A0186

POS

8/31/2011

CHUA VE

 

54

DFSU6676320

HPHKGHPH9A0186

POS

8/31/2011

CHUA VE

 

55

TRLU5745441

NYKS356096352

NYK

03/06/2005

TRANSVINA

 

56

MSKU9062755

920190382

MAERSK

8/18/2011

TÂN VŨ

 

57

CCLU7004150

HKGHPH004278

CSL

10/07/2012

NAM HẢI

 

58

GESU5755998

HKGHPH004278

CSL

10/07/2012

NAM HẢI

 

59

HJCU7597800

KHHP087

HJS

09/06/2006

TRANSVINA

 

60

HDMU6403073

SINSB12049773

RCL

9/20/2012

CHUA VE

 

61

TCNU7724024

MSCUC6464170

MSC

3/15/2012

ĐOẠN XÁ

 

62

MEDU8177090

MSCUM4655827

MSC

12/2/2011

ĐOẠN XÁ

 

63

DFSU6554831

MSCUWF017229

MSC

5/28/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

64

MEDU7125569

MSCUWF017229

MSC

5/27/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

65

TGHU7439630

MSCUWF017229

MSC

5/27/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

66

MEDU7029225

MSCUWF017229

MSC

5/27/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

67

MSCU9711475

MSCUWF017229

MSC

5/24/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

68

MSCU9433501

MSCUWF017229

MSC

5/27/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

69

YMLU8079392

YMLUI266410836

YANGMING

4/4/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

70

TCNU7495524

YMLUI266410836

YANGMING

4/4/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

71

XINU8156979

YMLUI266410836

YANGMING

4/4/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

72

DFSU6768638

YMLUI266410836

YANGMING

4/4/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

73

TCNU6137980

YMLUI266410836

YANGMING

4/4/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

74

BMOU4188496

YMLUI266410836

YANGMING

4/4/2012

PTSC ĐÌNH VŨ

 

75

FCIU9047462

HASL0351D3C0006

HEUNG A

06/04/2012

TRANSVINA

 

76

FSCU9419614

HASL0351D3C0006

HEUNG A

06/04/2012

TRANSVINA

 

77

HALU5600523

HASL0351D3C0006

HEUNG A

06/04/2012

TRANSVINA

 

78

TGHU8582348

HASL0351D3C0006

HEUNG A

4/6/2012

TRANSVINA

 

79

CRSU9171926

0351D5CAA06

HEUNG A

5/17/2012

GREEN PORT

 

80

BMOU4764020

0351D5CAA06

HEUNG A

5/17/2012

GREEN PORT

 

81

HALU5502445

0351D5CAA06

HEUNG A

5/17/2012

GREEN PORT

 

82

HALU5612416

0351D5CAA06

HEUNG A

5/17/2012

GREEN PORT

 

83

BSIU9291521

0351D5CAA06

HEUNG A

5/17/2012

GREEN PORT

 

84

HALU5611003

0351D5CAA06

HEUNG A

5/17/2012

GREEN PORT

 

85

TCKU9508689

0351D5CAA06

HEUNG A

5/17/2012

GREEN PORT

 

86

HALU5210058

0351D5CAA06

HEUNG A

5/17/2012

GREEN PORT

 

87

CCLU6308395

HKGHPH004278

CSL

10/07/2012

NAM HẢI

 

88

FSCU9418536

0351D9BA020

HEUNG A

10/28/2011

GREEN PORT

 

89

HALU5600230

0351D9BA020

HEUNG A

10/28/2011

GREEN PORT

 

90

GMDU2413665

GMD09PKGHPH0241

GEMADEPT

26/07/2009

NAM HẢI

 

91

BMOU4579016

0351D3CA001

HAS

3/8/2012

GREEN PORT

 

92

YMLU3290400

YMLUN576039427

YANGMING

4/25/2012

HẢI AN

 

93

MSKU0633909

554443508

MCC

8/2/2011

TÂN VŨ

 

94

MSKU8140684

554443508

MCC

8/2/2011

TÂN VŨ

 

95

PONU7191877

554619220

MCC

8/21/2011

TÂN VŨ

 

96

TCNU9580482

554619220

MCC

8/21/2011

TÂN VŨ

 

97

MSKU3272688

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

98

MRKU7600274

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

99

PONU2065270

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

100

PONU0599110

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

101

MRKU7601434

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

102

PONU0773048

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

103

TRLU3402382

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

104

PONU0812416

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

105

UESU2144134

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

106

SEAU2268824

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

107

MRKU7600119

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

108

SEAU2221473

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

109

TGHU2022937

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

110

TTNU2870190

556065193

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

111

MSKU5020108

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

112

POCU0459239

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

113

MSKU5607564

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

114

MSKU5540671

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

115

PONU0124917

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

116

PONU0343026

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

117

PONU0500070

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

118

MSKU7006182

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

119

POCU0447330

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

120

MSKU5960545

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

121

MSKU7007825

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

122

MSKU7867513

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

123

PONU0577873

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

124

MSKU5850039

556136292

MAERSK

4/5/2012

TÂN VŨ

 

125

TCNU7289190

KHICB 11002457

RCL

10/16/2011

Tân cảng 128