Skip to content

Chi Cục HQCK cảng Đình Vũ - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng: thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng theo TT 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC tại cảng Lạch Huyện

(3/4/2021)

D:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0903\HQCKHaiphong-Đinhvu1061 (1).jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0903\HQCKHaiphong-Đinhvu1061 (2).jpgD:\WEB\NĂM 2021\ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦU\Tháng 3\0903\HQCKHaiphong-Đinhvu1061 (3).jpg

Các tin khác