Skip to content

Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo

(4/13/2021)

 

 

THÔNG BÁO

Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng tồn đọng tại Cảng Hải Phòng. Để có cơ sở xử lý hàng hóa đúng quy định của Pháp luật, đề nghị quý Cục đăng tin trên mục Thông báo hàng hóa tồn đọng - Trang thông tin về tài sản Nhà nước nội dung như sau:

Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng đang xem xét xử lý các lô hàng nhập khẩu tồn đọng lưu giữ tại các cảng Hải Phòng đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan theo quy định (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Vậy, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng thông báo để các tổ chức hoặc cá nhân là chủ sở hữu hợp pháp của các lô hàng trên mang toàn bộ giấy tờ có liên quan đến Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng (Địa chỉ: P904, tầng 9, số 159 Lê Hồng Phong, P. Đông Hải, Q. Hải An, TP Hải Phòng) để làm việc.

Quá thời hạn quy định, nếu không có người đến nhận hàng, cơ quan Hải quan sẽ xử lý các lô hàng trên theo quy định của Pháp luật.

 

Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP Hải Phòng mong nhận được sự phối hợp của quý Cục./.

 

Danh sách container
Kèm công văn số: 322/KSHQ-T1 ngày 09/4/2021

STT

Số container

Số vận đơn

Hãng vận
chuyển

Tên tàu/số chuyến

Ngày nhập cảnh

Cảng lưu giữ

1

TEMU7680944

M912023809

YML

SANTA LOUKIA

3/8/2018

VIP GREEN PORT

2

AXIU1961436

MEDUMT691075

MSC

MSCSOPHIE / HD948R

12/6/2019

TC-HICT

3

MSCU7645754

MEDUMT691075

MSC

MSCSOPHIE / HD948R

12/6/2019

TC-HICT

4

CAIU4752306

MEDUMT691075

MSC

MSCSOPHIE / HD948R

12/6/2019

TC-HICT

5

MSDU7101630

MEDUMT691075

MSC

MSCSOPHIE / HD948R

12/6/2019

TC-HICT

6

MEDU4527179

MEDUMT691075

MSC

MSCSOPHIE / HD948R

12/6/2019

TC-HICT

7

GLDU7699040

MEDUMT691075

MSC

MSCSOPHIE / HD948R

12/6/2019

TC-HICT

8

TCLU5516868

MEDUMT672901

MSC

MSCSOPHIE / HD948R

12/6/2019

TC-HICT

9

CAXU9829444

MEDUMT672901

MSC

MSCSOPHIE / HD948R

12/6/2019

TC-HICT

10

BMOU6582003

MEDUMT672901

MSC

MSCSOPHIE / HD948R

12/6/2019

TC-HICT

11

MEDU7331209

MEDUMT672901

MSC

MSCSOPHIE / HD948R

12/6/2019

TC-HICT

12

TEMU6536505

MEDUMT672901

MSC

MSCSOPHIE / HD948R

12/6/2019

TC-HICT

13

GLDU0776660

MEDUMT724520

MSC

MSCSOPHIE / HD952R

1/3/2020

TC-HICT

14

MSCU5387687

MEDUMT724520

MSC

MSCSOPHIE / HD952R

1/3/2020

TC-HICT

15

MEDU7624608

MEDUMT724520

MSC

MSCSOPHIE / HD952R

1/3/2020

TC-HICT

16

TCNU1505841

MEDUMT724520

MSC

MSCSOPHIE / HD952R

1/3/2020

TC-HICT

17

MSDU7813126

MEDUMT724520

MSC

MSCSOPHIE / HD952R

1/3/2020

TC-HICT

18

TEMU8290278

NAM3715782

CMA

KOTAPERABU / W016

22/01/2020

TC-HICT

19

BEAU4025684

NAM3715782

CMA

KOTAPERABU / W016

22/01/2020

TC-HICT