Skip to content

Chi cục Hải quan CK Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thông báo tìm chủ hàng hoá tồn đọng

(7/6/2021)

 

THÔNG BÁO

Về việc tìm chủ hàng hóa tồn đọng

 

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23/6/2014;

Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động Hải quan.

Tại Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa tập trung của Công ty cổ phần XNK Quốc Tế Tân Đại Dương (địa chỉ: khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) hiện đang còn 02 (hai) xe ô tô mang biển kiểm soát của Trung Quốc chở hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam đã quá 90 ngày mà chưa có tổ chức hoặc cá nhân có liên quan đến làm thủ tục hải quan (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái thông báo tới các tổ chức hoặc cá nhân là chủ hữu hợp pháp của lô hàng nêu trên mang hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, địa chỉ: Số 7 đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái để làm việc, giải quyết. Thời hạn người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo.

Nếu quá thời hạn nêu trên, không có tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục hải quan đối với lô hàng trên, Chi cục hải quan cửa khẩu Móng Cái sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

 

DANH SÁCH HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG

 

 

TT

Tên hàng

Tên PTVT

Ngày nhập cảnh

Vị trí, địa điểm lưu giữ hàng

 1

 Tạp hóa

BKS: P21063

Số rơ moóc: P3832 

11/12/2020

Địa điểm kiểm tra giám sát hàng hóa Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương

 2

 Tạp hóa

 BKS: P11033

Số rơ moóc: P6303 

11/12/2020

Địa điểm kiểm tra giám sát hàng hóa Công ty CP XNK Quốc tế Tân Đại Dương