Skip to content

Chi cục HQCK cảng Đình Vũ- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thông báo tìm chủ sở hữu hàng hoá tồn đọng tại cảng Lạch Huyện- Hải Phòng

(6/9/2021)

THÔNG BÁO

Về việc thông báo tìm chủ sở hữu hàng hóa tồn đọng tại cảng Lạch Huyện - Hải Phòng

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thông báo tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 32 container hàng hóa tồn đọng đang lưu giữ tại cảng Lạch Huyện đã quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu chưa làm thủ tục hải quan. Các lô hàng do các Hãng tàu tại Hải Phòng là đại lý giao nhận vận tải (chi tiết theo danh sách đính kèm).

Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng còn dưới 60 ngày, thời hạn thông báo để người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông báo.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đến nhận hàng theo thông báo này, mà không có người đến nhận hàng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ báo cáo Cục trưởng Cục Hải quan Tp. Hải Phòng để xử lý theo hướng dẫn tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC./.

 

 

 

Tệp đính kèm