Skip to content

Trường Cán bộ Thanh tra thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ ăn uống tại Trường Cán bộ Thanh tra


THÔNG BÁO

V/v lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ ăn uống tại

Trường Cán bộ Thanh tra

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Thực hiện Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 15/11/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của Trường Cán bộ Thanh tra;

Với mục tiêu xã hội hóa cung ứng dịch vụ, Trường Cán bộ Thanh tra thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ ăn uống tại Trường Cán bộ Thanh tra như sau:

I. Thông tin liên doanh, liên kết

1. Địa điểm thực hiện: Trường Cán bộ Thanh tra, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Tài sản tham gia liên kết của Trường Cán bộ Thanh tra

 

STT

Phòng chức năng

Vị trí (tầng)

Số lượng phòng

Diện tích (m2)

Ghi chú

1

Bếp ăn tại tầng 2 KTX 10 tầng

2

01

788.94

Hà Nội

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác bảo đảm cho việc liên doanh, liên kết

Phía đối tác tham gia đóng góp toàn bộ vật dụng cho bếp ăn, nhà hàng (các thiết bị bếp, bát, đũa, thìa, chén, bàn, ghế …), thực hiện việc sửa chữa, cải tạo mặt bằng tầng 2 Ký túc xá 10 tầng thành khu vực nấu ăn và khu vực tổ chức ăn, uống (trong đó ngoài việc cải tạo mặt bằng phải bố trí thêm điều hòa, quạt, ánh sáng …) và bố trí vốn lưu động đủ đảm bảo phục vụ tối thiểu 150 suất ăn/bữa.

4. Nội dung mời đối tác tham gia liên doanh, liên kết

Liên doanh, liên kết trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng trong đó trọng tâm phục vụ là cán bộ, viên chức, người lao động và học viên của Trường Cán bộ Thanh tra.

5. Phương án liên doanh, liên kết:

a. Hình thức liên doanh, liên kết: không thành lập pháp nhân mới, các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết và tự quản lý, sử dụng tài sản của mình, tự bảo đảm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và được chia kết quả từ hoạt động liên doanh, liên kết theo hợp đồng.

b. Thời gian liên doanh, liên kết: 05 năm, kể từ ngày kí hợp đồng liên doanh, liên kết.

c. Hình thức quản lý: Đối tác trực tiếp quản lý, sử dụng, khai thác dịch vụ trên cơ sở thống nhất với Nhà trường về giá cả bữa ăn.

d. Phương án tài chính:

Thực hiện cơ chế chia sẻ lợi nhuận theo phương án Nhà trường sẽ nhận khoản tiền cố định hàng năm theo giá trị lợi nhuận ước tính được chia sẻ cho Trường Cán bộ Thanh tra (do Nhà trường và đối tác thống nhất từ đầu) nhưng tối thiểu phải đạt mức 150.000.000 đồng/năm (một trăm năm mươi triệu đồng/năm).

đ. Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết

Hết thời hạn liên doanh liên kết đối tác sẽ nhận lại tài sản mua sắm để đóng góp vào hoạt động liên doanh, liên kết (trừ khoản đầu tư sửa chữa mặt bằng tầng 2 Ký túc xá 10 tầng). Nhà trường thu hồi mặt bằng (đã được cải tạo sửa chữa) để tham gia liên doanh, liên kết.

6. Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết

a. Tư cách hợp lệ của đối tác liên doanh, liên kết:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương.

- Hạch toán tài chính độc lập.

- Có chức năng kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng.

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

b. Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: đối tác không có hợp đồng không hoàn thành kể từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm đóng thầu.

c. Kinh nghiệm, khả năng cung cấp dịch vụ tương tự:

- Tối thiểu có 03 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ăn uống, nhà hàng. Trong đó, không bị xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Phải có nguồn tự cung cấp thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn Vệ sinh thực phẩm;

- Phải có phương án về giá bán suất ăn cho học viên và cán bộ, giảng viên đảm bảo ổn định, hợp lý.

- Phải có khả năng tài chính để trang bị các vật dụng cho bếp ăn, nhà hàng; thực hiện việc sửa chữa, cải tạo mặt bằng thành khu vực nấu ăn và khu vực tổ chức ăn, uống; mua sắm các trang thiết bị khác và bố trí vốn lưu động đủ đảm bảo phục vụ tối thiểu 150 suất ăn/bữa.

d. Năng lực tài chính:

- Kết quả hoạt động tài chính: Nộp báo cáo tài chính các năm 2018, năm 2019 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của đối tác.

- Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao có khả năng để đầu tư mua sắm, sửa chữa và bố trí vốn lưu động như nêu trên.

II. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký liên doanh, liên kết

1. Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết: kể từ ngày 04 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày ngày 16 tháng 3 năm 2020.

2. Địa điểm nộp Hồ sơ liên doanh, liên kết: Trường Cán bộ Thanh tra, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

III. Nội dung của hồ sơ liên doanh, liên kết gồm:

- Đơn xin thực hiện liên doanh, liên kết;

- Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục 6: Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết;

- Bản dự thảo Hợp đồng liên doanh, liên kết trong đó có dự kiến mức kinh phí chia sẻ cố định về phía Nhà trường như nêu trên;

- Hồ sơ gồm 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bộ sao).

- Trường Cán bộ Thanh tra căn cứ mức độ đáp ứng và mức kinh phí chia sẻ cố định về phía Nhà trường cao nhất để lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết./.