Skip to content

Trường Cán bộ Thanh tra thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng


THÔNG BÁO

V/v lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Cán bộ Thanh tra

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Thực hiện Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 15/11/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của Trường Cán bộ Thanh tra;

Trường Cán bộ Thanh tra thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng như sau:

I. Thông tin liên doanh, liên kết

1. Địa điểm thực hiện: Trường Cán bộ Thanh tra, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Tài sản tham gia liên kết của Trường Cán bộ Thanh tra

2.1. Tài sản tham gia liên doanh, liên kết tại Trường Cán bộ Thanh tra gồm:

a) Tòa nhà liên hợp 13 tầng Phần diện tích của phòng chờ giáo viên và phòng học gồm 05 tầng: 01 phòng thuộc tầng 07, 02 phòng thuộc tầng 08, toàn bộ các phòng từ tầng 09 đến tầng 12, bao gồm:

 

STT

Phòng chức năng

Vị trí (tầng)

Số lượng phòng

Diện tích (m2)

1

Phòng học

7

1

137

2

Văn phòng chờ của giáo viên

8

1

38

3

Phòng học

8

1

98

4

Phòng học

8

1

137

5

Phòng học

8

1

70

6

Văn phòng chờ của giáo viên

9

1

38

7

Phòng học

9

2

137

8

Phòng học

9

1

98

9

Phòng học

9

1

70

10

Văn phòng chờ của giáo viên

10

1

38

11

Phòng học

10

2

137

12

Phòng học

10

1

98

13

Phòng học

10

1

70

14

Văn phòng chờ của giáo viên

11

1

38

15

Phòng học

11

2

137

16

Phòng học

11

1

98

17

Phòng học

11

1

70

18

Phòng thư viện

12

3

137

19

Phòng thư viện

12

1

70

 

Tổng diện tích

  

2.401

Và các tài sản trang bị theo các phòng gồm: điều hòa, bàn, ghế giáo viên, học sinh và các trang thiết bị khác, cụ thể như sau:

 

STT

Phòng số

Bàn yếm gắn

Bàn giáo viên

Ghế học viên

Ghế giáo viên

Giá sắt

Giá để sách

Tủ tài liệu

Dàn lạnh Điều hòa

Bộ đèn tuýp 0.6 mx3 bóng

1

702

36

1

72

1

   

4

21

2

803

36

1

72

1

   

4

21

3

903

36

1

72

1

   

4

21

4

1003

36

1

72

1

   

4

21

5

1103

36

1

72

1

   

4

21

6

905

36

1

72

1

   

4

21

7

1005

36

1

72

1

   

4

21

8

1105

36

1

72

1

   

4

21

9

802

24

1

48

1

   

4

15

10

902

24

1

48

1

   

4

15

11

1002

24

1

48

1

   

4

15

12

1102

24

1

48

1

   

4

15

13

804

12

1

24

1

   

2

9

14

904

12

1

24

1

   

2

9

15

1004

12

1

24

1

   

2

9

16

1104

12

1

24

1

   

2

9

17

1201

         

18

1202

         

19

1203

         
 

Tổng cộng

432

16

864

16

   

56

264

+ Diện tích khác:

 

STT

Phòng chức năng

Vị trí (tầng)

Số lượng phòng

Diện tích (m2)

1

Phòng kho

7

01

37

2

Phòng trưởng bộ môn

7

04

68

3

Phòng phó bộ môn

7

02

32

4

Phòng làm việc chung

 

6

256

5

Kho sách

12

01

140

6

Phòng họp

4

01

70

 

Tổng

  

911

b) Khu ký túc xá 5 tầng:

 

STT

Phòng chức năng

Vị trí (tầng)

Số lượng phòng

Số lượng giường (chiếc)

1

Phòng ký túc

1,2, 3,4,5

50

200

 

Tổng

 

50

200

2.2. Phương án sử dụng tài sản của Nhà trường tham gia hoạt động liên doanh, liên kết:

- Tùy vào nhu cầu của hoạt động liên doanh, liên kết, Trường Cán bộ có thể bố trí toàn bộ tài sản hoặc không toàn bộ tài sản nêu trên để tham gia liên doanh, liên kết cùng đối tác.

- Ưu tiên đối với đối tác có đề xuất hoạt động liên doanh, liên kết hiệu quả mà quy mô sử dụng toàn bộ tài sản nêu trên.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết của đối tác bảo đảm cho việc liên doanh, liên kết

Phía đối tác tham gia đóng góp thêm một số tài sản, vật dụng, thực hiện việc sửa chữa, cải tạo bố trí lại mặt bằng cho phù hợp, thẩm mỹ và bố trí vốn lưu động đủ đảm bảo phục vụ cho đầy đủ, phù hợp với loại hình dịch vụ để tổ chức thực hiện và chủ động chuẩn bị, bố trí vốn lưu động đảm bảo hoạt động của liên doanh, liên kết.

4. Nội dung mời đối tác tham gia liên doanh, liên kết

Liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề …

5. Phương án liên doanh, liên kết:

a. Hình thức liên doanh, liên kết: không thành lập pháp nhân mới, các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết và tự quản lý, sử dụng tài sản của mình, tự bảo đảm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và được chia kết quả từ hoạt động liên doanh, liên kết theo hợp đồng.

b. Thời gian liên doanh, liên kết: 05 năm, kể từ ngày kí hợp đồng liên doanh, liên kết.

c. Hình thức quản lý: Đối tác trực tiếp quản lý, sử dụng, khai thác dịch vụ trên cơ sở thống nhất với Nhà trường về phương pháp tổ chức.

d. Phương án tài chính:

Thực hiện cơ chế chia sẻ lợi nhuận theo phương án Nhà trường sẽ nhận khoản tiền cố định hàng năm theo giá trị lợi nhuận ước tính được chia sẻ cho Trường Cán bộ Thanh tra (do Nhà trường và đối tác thống nhất từ đầu) nhưng tối thiểu phải đạt mức 3.388.200.000 đồng/năm (ba tỷ ba trăm tám mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng/năm) trong trường hợp sử dụng toàn bộ tài sản nêu trên vào hoạt động nêu trên. Trường hợp không sử dụng toàn bộ tài sản nêu trên có thể thương thảo theo thực tế.

đ. Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết

Hết thời hạn liên doanh liên kết đối tác sẽ nhận lại tài sản mua sắm để đóng góp vào hoạt động liên doanh, liên kết (trừ khoản đầu tư sửa chữa mặt bằng). Nhà trường thu hồi mặt bằng (đã được cải tạo sửa chữa) đã tham gia liên doanh, liên kết.

6. Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết

a. Tư cách hợp lệ của đối tác liên doanh, liên kết:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương.

- Hạch toán tài chính độc lập.

- Có chức năng kinh doanh, cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng.

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

b. Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: đối tác không có hợp đồng không hoàn thành kể từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm đóng thầu.

c. Kinh nghiệm thực hiện cung cấp dịch vụ tương tự:

- Tối thiểu có 03 năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng; không để xảy ra các vấn đề xấu về chuyên môn mà cơ quan Nhà nước kết luận.

d. Năng lực tài chính:

- Kết quả hoạt động tài chính:

+ Nộp báo cáo tài chính các năm 2017, năm 2018, năm 2019 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của đối tác.

- Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao có khả năng để đầu tư mua sắm, sửa chữa và bố trí vốn lưu động như nêu trên.

II. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký liên doanh, liên kết

1. Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết: kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2020.

2. Địa điểm nộp Hồ sơ liên doanh, liên kết: Trường Cán bộ Thanh tra, đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

III. Nội dung của hồ sơ liên doanh, liên kết gồm:

- Đơn xin thực hiện liên doanh, liên kết;

- Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục 6: Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết;

- Bản dự thảo Hợp đồng liên doanh, liên kết trong đó có dự kiến mức kinh phí chia sẻ cố định về phía Nhà trường như nêu trên;

- Hồ sơ gồm 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bộ sao).

- Trường Cán bộ Thanh tra căn cứ mức độ đáp ứng và mức kinh phí chia sẻ cố định về phía Nhà trường cao nhất để lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết./.