Skip to content

Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án liên doanh, liên kết lắp đặt 01 hệ thống chụp CT-Scanner đa lớp cắt tại Bệnh viện


image