Skip to content

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao TP. Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản


THÔNG BÁO

Về việc cho thuê tài sản trực tiếp

Đơn vị cho thuê: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao thành phố Bà Rịa.

Địa chỉ: số 55 – Nguyễn Thanh Đằng – phường Phước Hiệp - thành phố Bà Rịa

Điện thoại: 0254.3825296

Tài sản cho thuê, cụ thể như sau:

1. Sân bãi trong khuôn viên Trung Tâm VHTT-TT thành phố Bà Rịa: từ 1.500.000đồng – 5.000.000đồng (hợp đồng thỏa thuận theo diện tích, thời gian cho thuê)

2. Hội trường Trung Tâm VHTT-TT thành phố Bà Rịa: 3.000.000đồng/ngày

3. Sân thi đấu đa năng Nhà thi đấu Thể dục thể thao thành phố Bà Rịa

3.1 Máy lạnh:

Tổ chức các giải hội thao: 2.400.000đồng/ngày

Giao hữu bóng đá 05 người: 250.000đồng/trận

3.2 Không máy lạnh:

Tổ chức các giải hội thao: 1.200.000đồng/ngày

Giao hữu bóng đá 05 người: 350.000đồng/trận

Sân cầu lông: 500.000đồng/sân/tháng (tuần: 03 buổi)

4. Sân bãi trong khuôn viên Nhà thi đấu Thể dục thể thao thành phố Bà Rịa: 2.000.000đồng – 5.000.000đồng (hợp đồng thỏa thuận theo diện tích, thời gian cho thuê)

Thời gian cho thuê: Không liên tục

Địa điểm: Xem tài sản và có nhu cầu thuê liên hệ tại: Trung Tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Bà Rịa, số 55 - Nguyễn Thanh Đằng – phường Phước Hiệp - thành phố Bà Rịa, điện thoại: 0254.3825296.