Skip to content

Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp


BAN QUẢN LÝ CHỢ BÀ RỊA

THÔNG BÁO TÀI SẢN CHO THUÊ TRỰC TIẾP

Đơn vị cho thuê: Ban Quản Lý chợ Bà Rịa.

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, phường phước trung thành phố Bà Rịa.

Điện thoại: 02543.825439

Tài sản cho thuê, cụ thể như sau:

1. Đối với các ô sạp, kios, mặt bằng đêm, phát sinh chợ chính, chợ tươi sống cho thuê của Ban Quản lý chợ Bà Rịa: (áp dụng khoản 2; điểm b, khoản 3, Điều 3). Đã bao gồm thuế.

- Vị trí 1: 75.600 đồng/m2/tháng

- Vị trí 2: 50.400 đồng/m2/tháng

- Vị trí 3: 34.650 đồng/m2/tháng

2. Đối với các quầy sạp có diện tích lớn (từ 50m2 trở lên), áp dụng khoản 2; điểm d, khoản 3, Điều 3).cụ thể:

- Diện tích thuê từ 50m2 - 100m2: áp dụng hệ số 0,8 (không phẩy tám);

- Diện tích thuê từ 101m2 - 300m2: áp dụng hệ số 0,5 (không phẩy năm);

- Diện tích thuê từ 301m2 - 1.000m2: áp dụng hệ số 0,4 (không phẩy bốn);

- Diện tích thuê từ 1001m2 trở lên: áp dụng hệ số 0,3 (không phẩy ba).

3. Đối với các ô, sạp; kiosque tại nhà chợ chính Trung tâm, đã mua ô sạp trả chậm, sử dụng 30 năm: (áp dụng khoản 2; điểm đ Điều 3).

- Mức thu thu bằng 35%, so với mức giá quy định.

- Vị trí 1: 44.100 đồng/m2/tháng

- Vị trí 2: 29.400 đồng/m2/tháng

- Vị trí 3: 20.212 đồng/m2/tháng

4. Mặt bằng treo bảng quảng cáo: 150.000 đồng/m2/tháng

Thời gian cho thuê: 01 năm

Địa điểm: Xem tài sản và có nhu cầu thuê liên hệ tại: Ban Quản lý chợ Bà Rịa, đường Ngô Gia Tự, phường Phước Trung, Tp.Bà Rịa.