Skip to content

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận: Lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết lắp đặt hệ thống máy chụp cắt lớp điện toán 64 dãy - 128 lát cắt.