Skip to content

Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ - Nghệ An: thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết 01 máy siêu âm Doppler màu 3D/4D và hệ thống máy vi tính


THÔNG BÁO

Về việc Lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết 

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 2034/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ vào mục đích liên doanh, liên kết;

Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết, gồm: 01 máy siêu âm Doppler màu 3D/4D, Model: HS40 của hãng Samsung sản xuất từ năm 2018 trở đi, mới 100% và hệ thống máy vi tính, máy siêu âm màu, bộ lưu điện, ổn áp kèm theo, như sau:

I. Thông tin liên doanh, liên kết

1. Địa điểm thực hiện: Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ - thị trấn Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An.

2. Tài sản tham gia liên kết của Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ

- Phòng đặt máy: diện tích 36 m2; giá trị xây dựng phòng đặt máy: 61.665.000 đồng.

- Giá trị thương hiệu: 270.000.000 đồng.

Tổng cộng: 331.665.000 đồng  

3. Tài sản dự kiến mời đối tác tham gia liên doanh, liên kết

- Trang thiết bị: Một máy siêu âm Doppler màu 3D/4D, Model: HS40 của hãng Samsung sản xuất từ năm 2018 trở đi, mới 100% và hệ thống máy vi tính, máy siêu âm màu, bộ lưu điện, ổn áp kèm theo.

- Năm sản xuất: Từ năm 2018 trở đi

- Chi tiết kỹ thuật nêu trong Phụ lục 2

- Yêu cầu chung:

+ Chất lượng máy: mới 100%

+ Thiết bị mới 100%, đúng nguồn gốc, xuất xứ, cấu hình thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất; có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định hiện hành; có kiểm định chất lượng của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Phụ lục 2 tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật kèm theo)

4. Phương án liên doanh, liên kết:

a. Hình thức liên doanh, liên kết: không thành lập pháp nhân mới, Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ và đối tác thực hiện liên doanh, liên kết cùng góp tài sản sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; các tài sản này được các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng kiểm soát và quản lý, sử dụng.

b. Thời gian liên doanh, liên kết: 05 năm, kể từ khi lắp đặt hoàn chỉnh, nghiệm thu, bàn giao và đưa vào hoạt động khai thác dịch vụ phục vụ bệnh nhân.

c. Dự toán tổng mức đầu tư mời đối tác tham gia liên doanh liên kết: không vượt quá 896.000.000 đồng.Bao gồm giá thiết bị, chi phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành chạy thử và bàn giao.

Tổng giá trị liên doanh, liên kết (Dự kiến): 1.227.665.000 đồng.

* Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ :

- Góp 30 % giá trị liên kết

* Đối tác liên doanh, liên kết:

- Góp 70 % giá trị liên kết

d. Hình thức quản lý: Bệnh viện trực tiếp quản lý, sử dụng, khai thác dịch vụ và kết hợp cùng với đối tác đối chiếu lên quyết toán theo phương án tài chính đã được hai bên thỏa thuận, thống nhất.

5. Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết

a. Tư cách hợp lệ của đối tác liên doanh, liên kết:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương.

- Hạch toán tài chính độc lập.

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Giá dự thầu ghi trong đơn phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp với đề án được phê duyệt

b. Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: không có hợp đồng không hoàn thành kể từ ngày 01/01/2016 đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có hợp đồng không hoàn thành.

c. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự:

-Tối thiểu có 03 hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế đã và đang thực hiện với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) trong vòng 03 năm: 2016 -2018 (tính đến thời điểm đóng thầu). Trong đó, ít nhất phải có 01 hợp đồng có tổng giá trị ≥ 50% tổng giá trị gói thầu này; Có ít nhất 01 Hợp đồng có ≥30% chủng loại thiết bị y tế tương tự gói thầu này (Photo công chứng).

d. Năng lực tài chính:

- Kết quả hoạt động tài chính:

+ Nộp báo cáo tài chính từ năm 2017 đến năm 2018 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của nhà thầu.

+ Giá trị tài sản ròng của nhà thầu trong năm gần nhất phải >1.

- Doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh: Doanh thu bình quân hàng năm tối thiểu là 3 tỷ VND trong vòng 3 năm gần đây.

- Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao hoặc có cam kết khoản tín dụng của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính số tiền 896 triệu đồng để thực hiện gói thầu này.

e. Khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế và các dịch vụ sau bán hàng: Nhà thầu phải có hãng, đại lý hoặc đại diện có khả năng sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế và cung cấp các dịch vụ sau bán hàng.

II. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký liên doanh, liên kết:

1. Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết: kể từ ngày 30 tháng 8 năm 2019 đến ngày 05 tháng 9 năm 2019.

2. Địa điểm nộp Hồ sơ liên doanh, liên kết: Phòng Kế hoạch tài chính - Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ - thị trấn Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An.

III. Nội dung của hồ sơ liên doanh, liên kết gồm:

- Đơn xin thực hiện liên doanh, liên kết;

- Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục 5: Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết;

- Bản dự thảo Hợp đồng liên doanh, liên kết;

- Hồ sơ gồm 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bộ sao)

Để biết thêm thông tin xin liên hệ tại:

Trung tâm y tế huyện Tân Kỳ - thị trấn Tân Kỳ - tỉnh Nghệ An.

   Điện thoại: 0383 882 110

Phụ lục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Một máy siêu âm Doppler màu 3D/4D, Model: HS40 của hãng Samsung

(Kèm theo Thông báo số /TB-TTYTTK ngày 26 tháng 08 năm 2019)

 

* Cấu hình kỹ thuật:

- Một máy siêu âm

+ Máy chính và màn hình LCD 21.5 inch.

+ Màn hình điều khiển cảm ứng 10.1 inch.

+ Hệ thống xe đẩy đồng bộ.

+ 04 cửa nối đầu dò.

+ Đầu dò 2D Phased array (PN2-4) siêu âm ổ bụng tổng quát, tim, mạch máu.

+ Đầu dò 2D Transvarginal (EVN 4-9) siêu âm sản, sản phụ khoa, niệu.

+ Phần mềm ClearVison, Multivison, S-FloW

- Phụ kiện theo máy

+ Đầu dò 2D Convex (CA2-8AD) chuyên ổ bụng tổng quát, sản phụ khoa.

+ Đầu dò 2D Linear (LA3-16AD) ứng dụng siêu âm bộ phận nhỏ, mạch máu, cơ xương khớp.

  - Bộ lưu điện

  - Ổn áp