Skip to content

Trung Cấp y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Công khai việc lựa chọn đối tác liên kết đào tạo (từ năm học 2018-2019)


 

THÔNG TIN CÔNG KHAI LỰA CHỌN ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

( Theo công văn số …../TCYT-TV ngày…..tháng 7 năm 2019 của Trường Trung cấp y tế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu )

Thông tin công khai việc lựa chọn đối tác liên kết đào tạo được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 47 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ, bao gồm:

I. Thông tin chung về Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Tên: TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

2. Địa chỉ trụ sở chính: 1165 - đường Võ Văn Kiệt, ấp Tây, xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Số điện thoại: 02543.742.582      Fax: 02543742582

Website: http://www.hsbrvt.edu.vn,   Email: truongtcyt.brvt@gmail.com

4. Cơ quan chủ quản/ cơ quan quản lý trực tiếp: Sở y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

5. Họ và tên người làm Hiệu trưởng Trường: Bs. CK II. Lê Tấn Cường

II.Tài sản dự kiến liên kết

a) 12 Phòng học, thực hành với tổng diện tích 835,65m2, nguyên giá 4.175.163.280 đồng, giá trị còn lại 3.173.124.093 đồng (chi tiết tại Phụ lục I).

b) 93 Mô hình, thiết bị y tế của các Bộ môn điều dưỡng, Bộ môn chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bộ môn Y học cơ sở lâm sàng, Bộ môn Dược - Y học cổ truyền, nguyên giá 3.427.707.667 đồng, giá trị còn lại 1.724.784.243 đồng (chi tiết tại Phụ lục II).

c) 2.365 Công cụ, dụng cụ y tế lâu bền của các Bộ môn điều dưỡng, Bộ môn chăm sóc sức khỏe sinh sản, Bộ môn Y học cơ sở lâm sàng, Bộ môn Dược - Y học cổ truyền, tổng giá trị 1.677.880.901 đồng (chi tiết tại Phụ lục III).

III. Phương án liên kết

- Doanh thu từ việc sử dụng tài sản cho liên kết đều được hạch toán vào sổ sách kế toán theo quy định hiện hành.

- Số tiền thu được từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết, sau khi chi trả các chi phí hợp lý có liên quan (chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí định giá, thẩm định giá, đấu giá tài sản; chi phí quản lý, vận hành tài sản trong thời gian liên doanh, liên kết; chi phí hợp lý khác có liên quan), trả nợ vốn vay, vốn huy động( nếu có), thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, phần được chia còn lại của đơn vị sự nghiệp công lập được quản lý, sử dụng theo quy định của Chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. Tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên kết gồm:

- Các trường Đại học, Cao đẳng có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo chuyên ngành nhóm ngành sức khỏe;

- Các trường Đại học, Cao đẳng có thuận lợi về vị trí địa lý và thời gian thực hiện liên kết đào tạo

- Các trường Đại học, Cao đẳng đã có hiệu quả của phương án tài chính trong hoạt động liên kết đào tạo trong những năm gần đây;

- Có đủ phương tiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để bảo đảm cho việc liên kết theo quy định của Bộ y tế;

- Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên kết: tiếp tục sử dụng tài sản cho hoạt động đào tạo tại đơn vị.

V. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:

+ Thời gian: 15 ngày kể từ ngày ra thông báo đăng tải.

+ Địa điểm nộp: Cô Đinh Thị Tuyết Mai, Phòng TC-HC – Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 1165 đường Võ Văn Kiệt, ấp Tây, xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đính kèm: QĐ số 1365/QĐ-UBND.