Skip to content

Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH thông báo lựa chọn đối tác Hợp tác kinh doanh: Quyền kinh doanh tại địa điểm dự án: Số 1 Bà Triệu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội


THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đối tác hợp tác kinh doanh

Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH thông báo lựa chọn đối tác Hợp tác kinh doanh với các nội dung sau:

1. Thông tin của đơn vị

- Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH

- Địa chỉ: 18 Lý Thường Kiệt - P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

- Số điện thoại: (84-24) 39 726 292 Fax: (84-24) 39 726 293;

2. Tài sản dự kiến:

- Quyền kinh doanh tại địa điểm dự án: Số 1 Bà Triệu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

- Tổng diện tích sử dụng đất: 759 m2 ;

- Tổng diện tích sàn xây dựng: 2.250 m2.

3. Phương án

- Mục tiêu của dự án: Lựa chọn đối tác Hợp tác kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty tại Trung tâm thương mại và Dịch vụ du lịch số 1 Bà Triệu, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

Đơn vị Hợp tác phải thực hiện các nội dung sau:

- Nội dung dự án :

+ Hợp tác vận hành, khai thác mặt bằng làm trung tâm thương mại, dịch vụ bán lẻ và văn phòng cho thuê theo mục tiêu đề án;

+ Cải tạo, sửa chữa kết cấu, nâng cấp nội ngoại thất và đầu tư thay mới trang thiết bị theo phương án kinh doanh. Giá trị cải tạo dự kiến 57,5 tỷ đồng.

- Hình thức đầu tư: Hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân

- Thời gian hợp tác: tối đa 15 năm

4. Tiêu chí lựa chọn đối tác

- Đối tác là Công ty lớn, có thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, dịch vụ bán lẻ phù hợp với chức năng ngành nghề của Tổng công ty. Năng lực đảm bảo khai thác hết tiềm năng và lợi ích kinh tế, giá trị thương hiệu, văn hóa, lịch sử của địa điểm số 1 Bà Triệu, Hà Nội. Có nhân sự chuyên môn đáp ứng mô hình và nhu cầu kinh doanh

- Yêu cầu về vốn chủ sở hữu tối thiểu của nhà đầu tư: Đối tác tham gia hợp tác phải đáp ứng 100% vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án và vốn lưu động ban đầu để khai thác vận hành trong thời gian thực hiện dự án.

- Yêu cầu về năng lực thực hiện các dự án tương tự: Nhà đầu tư đã thực hiện ít nhất 03 cửa hàng tại Việt Nam có diện tích từ 2000m2 trở lên.

- Các yêu cầu khác nêu tại hồ sơ mời quan tâm.

- Nhà đầu tư quan tâm đến dự án mời đến nhận HSMQT tại Phòng Đầu tư và Phát triển – Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH theo thời gian và địa điểm dưới đây.

5. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký: 

- Thời gian: Từ 10 giờ 00 ngày 06 tháng 11 năm 2020 đến trước 11 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2020.

- Địa điểm: Phòng Đầu tư và Phát triển Tổng công ty Du lịch Hà Nội-18 Lý Thường Kiệt - P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.