Skip to content

Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp theo thông báo số 23/TT.BQL ngày 27/5/2020


THÔNG BÁO CHO THUÊ TÀI SẢN

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Ban Quản lý chợ Bà Rịa kính đề nghị Văn phòng thành phố Bà Rịa đăng tải thông báo giá cho thuê tài sản trực tiếp theo thông báo số 23/TT.BQL ngày 27/5/2020 (đính kèm) lên trang thông tin về tài sản công, cụ thể như sau:

1. Bản treo trên vách hông nhà chợ chính Trung tâm, diện tích 60 m2, kích thước 4m x 15m.

- Đơn giá: 157.500 đồng/m2/năm (đã bao gồm thuế VAT).

- Giá cho thuê: 9.450.000 đồng/năm.

- Thời hạn cho thuê: 01 năm (kể từ ngày ký hợp đồng).

2. Bản treo phía trên mái hiên ô Mười Triệu, đường Ngô Gia Tự, khu tươi sống chợ Bà Rịa, diện tích 32 m2, kích thước 4m x 8m.

- Đơn giá: 157.500 đồng/m2/năm (đã bao gồm thuế VAT).

- Giá cho thuê: 5.040.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế VAT).

- Thời hạn cho thuê: 01 năm (kể từ ngày ký hợp đồng).

3. Bản treo phía trên mái hiên khu A&B ô Thanh Lan, Phượng Sa Đéc, đường Ngô Gia Tự, khu tươi sống chợ Bà Rịa, diện tích 38 m2, kích thước: 01 bản 4m x 5,5m, 01 bản 4m x 4m.

- Đơn giá: 157.500 đồng/m2/năm (đã bao gồm thuế VAT).

- Giá cho thuê: 5.985.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế VAT).

- Thời hạn cho thuê: 01 năm (kể từ ngày ký hợp đồng).

4. Bản treo phía trên mái hiên khu A&B ô Lệ Xuân đường Ngô Gia Tự, khu tươi sống chợ Bà Rịa, diện tích 18 m2, kích thước 4m x 4,5m.

- Đơn giá: 157.500 đồng/m2/năm (đã bao gồm thuế VAT.)

- Giá cho thuê: 2.835.000 đồng/năm (đã bao gồm thuế VAT).

- Thời hạn cho thuê: 01 năm (kể từ ngày ký hợp đồng).

Trân trọng cảm ơn./.