Skip to content

Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn: Thông báo công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.


PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN

I. Vị trí đăng tải: Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn (soyte.backan.gov.vn); cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh (backan.gov.vn); Trang thông tin điện tử về tài sản công Bộ Tài chính (http://taisancong.vn).

II. Tiêu đề: Thông báo công khai về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

III. Nội dung:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn thông báo về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết:

1. Thông tin của đơn vị có tài sản liên doanh, liên kết

- Tên đơn vị: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

- Địa chỉ: Số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Mã số thuế: 4700119671-019

2. Hình thức sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết

Liên doanh, liên kết không thành lập pháp nhân mới, các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng góp tài sản để sử dụng cho mục đích liên doanh, liên kết; các tài sản này được các bên tham gia liên doanh, liên kết cùng kiểm soát việc quản lỷ, sử dụng.

3. Phương án tài chính của việc kinh doanh liên doanh, liên kết

Phòng tiêm vắc xin đạt chuẩn quốc gia là hoạt động liên kết giữa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn và bên liên doanh, liên kết. Ban Giám đốc chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động liên doanh, liên kết này.

Ban quản lý (BQL):

+ Giám đốc phụ trách chung: Giám đốc Trung tâm KSBT tỉnh Bắc Kạn

+ Giám đốc kinh doanh: Giám đốc bên liên doanh liên kết

+ Các thành viên: Phụ trách Marketing, Kế toán, Phụ trách phòng tiêm, Bác sỹ, điều dưỡng....

Dự kiến Lợi nhuận gộp, chi phí, số nộp ngân sách nhà nước, chênh lệch thu chi: Không căn cứ vào tỷ lệ góp vốn để chia lãi ròng do Bên A góp vốn bằng tài sản công, giá trị đất tính theo giá quy định của nhà nước không theo giá thị trường. chia theo tỷ lệ A/B = 40/60 xác định tỷ trọng nguồn thu từ việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh liên kết từng năm và giai đoạn 5 năm.

4. Tiêu chí lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết

Đối tác liên doanh, liên kết cần đáp ứng toàn bộ các tiêu chí cơ bản sau đây:

4.1. Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền Nhà nước nơi đối tác đang hoạt động cấp.

4.2. Hạch toán tài chính độc lập.

4.3. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

4.4. Không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% và không cùng một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

4.5. Tình hình tài chính lành mạnh: Đơn vị đối tác cung cấp báo cáo tài chính từ năm 2017 đến năm 2019, vốn thuộc sở hữu năm gần nhất phải dương.

4.6. Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự: Đơn vị đối tác chứng minh đã thực hiện ít nhất 03 hợp đồng tương tự với đề xuất tại phương án liên doanh, liên kết này đang hoạt động.

4.7. Thiết bị y tế đề xuất đưa vào liên doanh, liên kết phù hợp với yêu cầu của phương án liên doanh, liên kết này.

4.8. Có phương án tài chính hiệu quả, phù hợp với phương án liên doanh, liên kết này.

4.9. Nhân lực đề xuất tham gia cung cấp dịch vụ có lý lịch rõ ràng; hợp đồng lao động với thời gian làm việc cơ hữu với đơn vị đối tác.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký

5.1. Hồ sơ đăng ký, gồm

- Đơn đăng ký tham dự liên doanh, liên kết do đại diện hợp pháp của đơn vị đối tác ký, xác nhận.

- Các hồ sơ, tài liệu chứng minh đáp ứng các tiêu chí nêu tại mục 4 phương án liên doanh, liên kết này.

5.2. Thời gian: Trong vòng 07 ngày (bảy ngày), kể từ ngày thông báo được đăng tải công khai trên trang thông tin của Cục Quản lý công Bộ Tài chính.

5.3. Địa điểm nộp đăng ký: Trong giờ hành chính, tại Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 96, tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Kèm theo thông báo này (Phụ lục Mặt bằng dự kiến cải tạo sửa chữa mới phòng tiêm vắc xin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn).