Skip to content

Trường Cán bộ Thanh tra: Công khai lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo tại Trường Cán bộ Thanh tra


THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo

tại Trường Cán bộ Thanh tra

Căn cứ Luật Quản lý sử dụng Tài sản công số 15/2017/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Thực hiện Quyết định số 822/QĐ-TTCP ngày 15/11/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết của Trường Cán bộ Thanh tra;

Với mục tiêu xã hội hóa cung ứng dịch vụ, Trường Cán bộ Thanh tra thông báo lựa chọn đối tác liên doanh, liên kết cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Cán bộ Thanh tra như sau:

I. THÔNG TIN LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

1. Địa điểm thực hiện: Trường Cán bộ Thanh tra; địa chỉ: Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

2. Tài sản tham gia liên kết của Trường Cán bộ Thanh tra: Toàn bộ mặt bằng trống tầng 9 và tầng 10 tòa nhà 13 tầng.

2.1. Mặt bằng diện tích

 

STT

Phòng chức năng

Vị trí (tầng)

Số lượng phòng

Diện tích (m2)

1

Văn phòng chờ của giáo viên

9

1

38

2

Phòng học

9

2

137

3

Phòng học

9

1

98

4

Phòng học

9

1

70

5

Văn phòng chờ của giáo viên

10

1

38

6

Phòng học

10

2

137

7

Phòng học

10

1

98

8

Phòng học

10

1

70

Tổng diện tích

686

2.2. Trang thiết bị và tài sản được bố trí:

Và các tài sản trang bị theo các phòng gồm: điều hòa, bàn, ghế giáo viên, học sinh và các trang thiết bị khác, cụ thể như sau:

 

TT

Phòng số

Bàn yếm gắn

Bàn giáo viên

Bàn họp

Ghế học viên

Ghế giáo viên

Tủ sắt

n lạnh Điều hòa

Bộ đèn tuýp 0.6 mx3 bóng

1

901

  

2

17

 

7

1

 

2

902

28

1

 

70

1

 

4

15

3

903

40

1

 

100

1

 

4

21

4

904

 

1

 

49

1

 

2

9

5

905

18

1

 

94

1

 

4

21

6

1001

  

2

17

 

7

1

 

7

1002

 

1

 

50

  

4

15

8

1003

 

1

 

106

  

4

21

9

1004

   

3

  

2

9

10

1005

36

1

 

75

1

 

4

21

- Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, đối tác tham gia vào hoạt động liên doanh, liên kết sẽ thực hiện việc góp vốn thông qua các tài sản sau:

 

TT

Tên trang thiết bị

1

Máy chiếu đa năng

2

Màn chiếu điện

3

Bộ thu micro không dây

4

Micro không dây cầm tay

5

Âm ly kèm trộn

6

Ghế học viên

7

Bàn học viên

8

Bàn ghế giáo viên

9

Các trang thiết bị khác

3. Nội dung mời đối tác liên doanh, liên kết: Liên doanh, liên kết trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực nghiệp vụ, văn hóa, nghệ thuật…

4. Phương án liên doanh, liên kết:

a. Hình thức liên doanh, liên kết: Không thành lập pháp nhân mới, các bên sử dụng tài sản của mình để thực hiện liên doanh, liên kết và tự quản lý, sử dụng tài sản của mình, tự bảo đảm các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động và được chia kết quả từ hoạt động liên doanh, liên kết theo hợp đồng.

b. Thời gian liên doanh, liên kết: 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng liên doanh, liên kết.

c. Hình thức quản lý: Đối tác trực tiếp quản lý, sử dụng khai thác dịch vụ trên cơ sở thống nhất với Nhà trường về giá cả.

d. Phương án tài chính: Thực hiện cơ chế chia sẻ doanh thu theo phương án Nhà trường sẽ nhận khoản tiền cố định hàng năm theo giá trị doanh thu ước tính được chia sẻ cho Trường Cán bộ Thanh tra (do Nhà trường và đối tác thống nhất từ đầu) nhưng tối thiểu phải đạt mức như sau:

 

TT

Phòng chức năng

Vị trí (tầng)

Số lượng phòng

Công suất liên kết (%)

Doanh thu/tháng (VNĐ)

Tổng doanh thu sử dụng vào mục đích liên doanh, liên kết

Tỷ lệ chia doanh thu (%)

Doanh thu phần liên kết của Trường CBTT

Ghi chú

1

Văn phòng chờ của giáo viên

9

1

80

6.500.000

62.400.000

50

31.200.000

 

2

Phòng học

9

2

80

32.000.000

307.200.000

50

153.600.000

 

3

Phòng học

9

1

80

15.000.000

144.000.000

50

72.000.000

 

4

Phòng học

9

1

80

13.000.000

124.800.000

50

62.400.000

 

5

Văn phòng chờ của giáo viên

10

1

80

6.500.000

62.400.000

50

31.200.000

 

6

Phòng học

10

2

80

40.000.000

384.000.000

50

192.000.000

 

7

Phòng học

10

1

80

15.000.000

144.000.000

50

72.000.000

 

8

Phòng học

10

1

80

13.000.000

124.800.000

50

62.400.000

 

Tổng cộng

141.000.000

  

676.800.000

 

Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi sáu triệu tám trăm nghìn Việt Nam đồng

đ. Phương án xử lý tài sản sau khi hết thời hạn liên doanh, liên kết: Hết thời hạn liên doanh, liên kết đối tác sẽ nhận lại tài sản mua sắm để đóng góp vào hoạt động liên doanh, liên kết (trừ khoản đầu tư sửa chữa mặt bằng). Nhà trường thu hồi lại mặt bằng (đã được cải tạo sửa chữa) đã tham gia liên doanh, liên kết.

5. Các tiêu chí chọn đối tác thực hiện liên doanh, liên kết:

a. Tư cách hợp lệ của đối tác liên doanh, liên kết:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương.

- Hạch toán tài chính độc lập.

- Có chức năng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực nghiệp vụ, văn hóa, nghệ thuật…

- Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định.

- Không đang trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

b. Lịch sử không hoàn thành hợp đồng: Đối tác không có hợp đồng không hoàn thành kể từ ngày 01/01/2018 đến thời điểm đóng thầu.

c. Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tương tự: Tối thiểu có 03 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực nghiệp vụ, văn hóa, nghệ thuật… Trong đó, không kinh doanh, đào tạo, bồi dưỡng những loại hình không đúng với quy định của pháp luật.

d. Năng lực tài chính:

- Kết quả hoạt động tài chính: Nộp báo cáo tài chính từ năm 2018, năm 2019, năm 2020 để cung cấp thông tin chứng minh tình hình tài chính lành mạnh của đối tác.

- Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Nhà thầu phải chứng minh có các tài sản có khả năng thanh khoản cao, có khả năng để đầu tư, mua sắm, sửa chữa.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

1. Thời gian nhận Hồ sơ lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết: Kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2021.

2. Địa điểm nộp Hồ sơ liên doanh, liên kết: Trường Cán bộ Thanh tra; Đường Đức Thắng, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ LIÊN DOANH, LIÊN KẾT

- Đơn xin thực hiện liên doanh, liên kết.

- Nội dung thể hiện sự đáp ứng các tiêu chí nêu tại Mục 5: Các tiêu chí lựa chọn đối tác để thực hiện liên doanh, liên kết.

- Bản dự thảo Hợp đồng liên doanh, liên kết trong đó dự kiến phương thức liên doanh, liên kết và dự kiến mức kinh phí chia sẻ cố định về phía Nhà trường như nêu trên

- Hồ sơ gồm 04 bộ (01 bộ gốc và 03 bộ sao).

Trường Cán bộ Thanh tra sẽ căn cứ mức độ đáp ứng và mức kinh phí chia sẻ cố định về phía Nhà trường với mức đề xuất cao nhất để chọn đối tác liên doanh, liên kết./.