Skip to content

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao thành phố Bà Rịa thông báo cho thuê tài sản


TRUNG TÂM VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO THÀNH PHỐ BÀ RỊA

THÔNG BÁO CHO THUÊ TÀI SẢN TRỰC TIẾP

Đơn vị cho thuê: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao thành phố Bà Rịa.

Địa chỉ: số 15 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa

Điện thoại: 0254.3825296

Tài sản cho thuê, cụ thể như sau:

1. Sân bãi trong khuôn viên Trung Tâm VH-TT&TT thành phố Bà Rịa: từ 1.500.000đồng - 5.000.000đồng (hợp đồngthỏa thuận theo diện tích, thời gian cho thuê)

2. Hội trường Trung Tâm VHTT-TT thành phố Bà Rịa: 3.000.000 đồng/ngày

3. Sân thi đấu đa năng Nhà thi đấu Thể dục thể thao thành phố Bà Rịa

3.1 Máy lạnh:

Tổ chức các giải hội thao: 2.400.000đồng/ngày

Giao hữu bóng đá 05 người: 350.000đồng/trận

3.2 Không máy lạnh:

Tổ chức các giải hội thao: 1.200.000đồng/ngày

Giao hữu bóng đá 05 người: 250.000đồng/trận

3.3 Sân cầu lông: 500.000đồng/sân/tháng (tuần: 03 buổi)

4. Sân bãi trong khuôn viên Nhà thi đấu Thể dục thể thao thành phố Bà Rịa: 2.000.000đồng – 5.000.000đồng (hợp đồng thỏa thuận theo diện tích, thời gian cho thuê)

Thời gian cho thuê: Không liên tục

Địa điểm: Xem tài sản và có nhu cầu thuê liên hệ tại: Trung Tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố Bà Rịa, số 15 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa; Điện thoại: 0254.3825296.