Skip to content

Tổng Cục đường bộ Việt Nam tập huấn Phần mềm cập nhật số liệu kiểm kê, hoạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cho các đơn vị thuộc khu vực miền Nam

(12/28/2015)

 

Thực hiện quy định tại Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính thực hiện xây dựng Phần mềm cập nhật số liệu kiểm kê, hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (Phần mềm). Phần mềm tích hợp được vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, vận hành.

P:\Nguyen Hung Son\C hien gui e Son\6813016f9f1aafbce0f86c03a18fe96a.jpg
      

Ngày 24/12/2015, Tổng Cục đường bộ Việt Nam tổ chức tập huấn sử dụng Phần mềm cho các đơn vị thuộc khu vực miền Nam. Đến dự buổi tập huấn tại đây có Ông Trần Văn Ngọ - Vụ Trưởng Vụ Tài chính Tổng cục đường bộ Việt Nam, các cán bộ của Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính, cán bộ thuộc các Cục Quản lý đường bộ III, Cục Quản lý đường bộ IV, các Chi cục Quản lý đường bộ trực thuộc, Đại diện Cục Quản lý đường bộ cao tốc.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, Ông Trần Văn Ngọ - Vụ Trưởng Vụ Tài chính Tổng cục đường bộ nêu rõ vai trò quan trọng và trách nhiệm trong công tác quản lý, cập nhật số liệu kiểm kê, hạch toán tài sản hạ tầng giao thông đường bộ tại các đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng

Đây là cuộc tập huấn tiếp theo buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng Phần mềm ngày 22/12/2015 tại khu vực miền bắc cho các đơn vị thuộc Cục Quản lý đường bộ I và Cục Quản lý đường bộ II./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính