Skip to content

Cục Quản lý công sản tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và chương trình công tác năm 2016

(12/25/2015)

Ngày 25/12/2015, Cục QLCS đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2015 và chương trình công tác năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo, các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch tài chính; Vụ Pháp chế; Cục Tin học và Thống kê tài chính; Cục Quản lý Giá, Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ Thi đua khen thưởng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Cục QLCS.

image

Đồng chí Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính đến dự và chỉ đạo hội nghị

Thay mặt Lãnh đạo Cục, đồng chí La Văn Thịnh – Phó Cục trưởng QLCS đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và chương trình công tác năm 2016; theo đó năm 2015, Cục QLCS đã hoàn thành tương đối toàn diện các nhiệm vụ được giao, từ công tác xây dựng chính sách chế độ đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản trị nội bộ, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ. Công tác quản lý công sản ngày càng đi vào thực chất, chủ động, thể hiện trên các lĩnh vực: (i) quản lý, sử dụng xe công và trang thiết bị, phương tiện làm việc; (ii) triển khai việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước; (iii) quản lý tài chính đối với đất đai; (iv) quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; (v) chỉ đạo, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước, tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước và tổ chức thực hiện công tác quản lý, xử lý tài sản theo thẩm quyền; (vi) chuẩn bị điều kiện cần thiết để thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung; (vii) hiện đại hóa công tác quản lý công sản.,…

image

Đồng chí Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Chí – Thứ trưởng Bộ Tài chính đã đánh giá cao những thành tựu mà Cục QLCS đã đạt được trong thời gian qua. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn có những khó khăn, thách thưc lớn, Cục QLCS đã triển khai tốt, vượt kế hoạch mục tiêu năm 2015 đã đề ra đã minh chứng cho sự cố gắng lớn của tập thể lãnh đạo và cán bộ Cục QLCS. Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí cũng mong muốn Cục QLCS phát huy hơn nữa truyền thống quý báu này trong thời gian tới.

image

Đồng chí La Văn Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Hội nghị cũng đã xác định mục tiêu năm 2016 của Cục QLCS là “Đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong chương trình công tác năm 2016 và các nhiệm vụ đột xuất Bộ giao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tài sản công theo hướng quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đồng thời khai thác có hiệu quả nguồn lực tài sản công.”

image

Toàn cảnh Hội nghị

  Tại Hội nghị, đồng chí La Văn Thịnh – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục QLCS cũng đã công bố danh sách các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2015 dự kiến để trình Bộ xem xét để trao tặng.

  Hội nghị đã thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 11 giờ cùng ngày./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính