Skip to content

Hội thảo đánh giá và đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại Lâm Đồng

(5/19/2016)

  Sáng ngày 19/5/2016 tại Đà Lạt, Lâm Đồng, trong khuôn khổ hỗ trợ của Tổ chức Đông Tây hội Ngộ, Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo đánh giá tình hình triển khai Thông tư số 54/2013/TT-BTC và đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Tham dự Hội thảo, có các chuyên gia pháp luật, chuyên gia về tài chính đến từ các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp,Văn phòng thường trực Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cũng như các đồng chí đang trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý tài sản: là công trình cấp nước sạch nông thôn, quản lý tài sản công, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng của các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính, Sở GTVT, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tập trung của một số địa phương miền Trung, miền Nam.

image

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính - Chủ trì Hội thảo nhấn mạnh: Tài sản công ở Việt Nam có quy mô và giá trị rất lớn, là cơ sở để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Vì vậy, việc quản lý, khai thác gắn với cơ chế thị trường và huy động các nguồn lực của xã hội để cùng Nhà nước đầu tư, phát triển, khai thác tài sản công được Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng.

Năm 2008, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để tạo lập khuôn khổ pháp lý cho công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Quá trình triển khai thực hiện Luật thời gian vừa qua đã ghi nhận những kết quả tích cực. Tuy nhiên, do bối cảnh cụ thể năm 2008 nên Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước chưa bao quát hết các loại tài sản công cần quản lý mà chỉ tập trung vào tài sản phục vụ công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị nhà nước. Đồng thời, năm 2013 Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện Dự án: “Xây dựng chế độ quản lý, sử dụng và khai thác tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung, xây dựng Phần mềm quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung”. Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; Thông tư số 149/2015/TT-BTC ngày 23/9/2015 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác phần mềm quản lý tài sản là công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và tạo lập được cơ sở dữ liệu quốc gia về công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. Đến nay, trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công cả nước đã cập nhật được thông tin của 14.911 công trình (số liệu theo Cơ sở dữ liệu quốc gia).

image

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, sử dụng và vận hành các công trình cấp nước sạch nông thôn, trên cơ sở đánh giá cơ chế quản lý, khai thác công trình cấp nước nông thôn và định hướng nâng cao tính pháp lý của cơ chế liên quan đến lĩnh vực này phù hợp với định hướng của Luật quản lý, sử dụng tài sản công mà Bộ Tài chính được giao xây dựng để thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 (theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội). Một trong những định hướng lớn của Dự thảo Luật là mở rộng phạm vi điều chỉnh, quy định chế độ quản lý, sử dụng, khai thác đối với tất cả các loại tài sản công quy định tại Hiến pháp năm 2013; trong đó có tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tập trung với vị trí là một loại tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia.

Để việc quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được hiệu quả, Ông Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận, cho ý kiến để sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

image

Phát biểu ý kiến tại Phiên khai mạc, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá việc triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đánh giá việc quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung của tỉnh Lâm Đồng, xác định những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong cơ chế hiện hành và đề xuất giải pháp hoàn thiện trong thời gian tới, đặc biệt là cơ chế xã hội hóa, cơ chế hỗ trợ trong lĩnh vực cung cấp nước sạch tại địa bàn nông thôn.

Hội thảo diễn ra từ ngày 19/5 đến ngày 21/5/2016 tại Lâm Đồng./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

 

Các tin khác