Skip to content

Hội thảo đánh giá cơ chế quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung và đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác công trình cấp NSNT tập trung

(5/6/2016)

  Ngày 06 tháng 5 năm 2016, trong khuôn khổ hỗ trợ của tổ chức Đông Tây hội Ngộ, Bộ Tài chính đã tổ chức hội thảo đánh giá tình hình triển khai Thông tư số 54/2013/TT-BTC và đề xuất hoàn thiện cơ chế quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

image

Ông Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội thảo

Tới dự và phát biểu khai mạc Hội thảo, Ông Nguyễn Hữu Chí – Thứ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh: Tài sản công ở Việt Nam có quy mô và giá trị rất lớn, là cơ sở để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Vì vậy, việc quản lý, khai thác gắn với cơ chế thị trường và huy động các nguồn lực của xã hội để cùng Nhà nước đầu tư, phát triển, khai thác tài sản công được Chính phủ Việt Nam hết sức coi trọng.

image

Ông La Văn Thịnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản

Năm 2008, Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước để tạo lập khuôn khổ pháp lý cho công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Quá trình triển khai thực hiện Luật thời gian vừa qua đã ghi nhận những kết quả tích cực. Tuy nhiên, do bối cảnh cụ thể năm 2008 nên Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước chưa bao quát hết các loại tài sản công cần quản lý mà chỉ tập trung vào tài sản phục vụ công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị nhà nước.

image

Toàn cảnh Hội thảo

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, sử dụng và vận hành các công trình cấp nước sạch nông thôn, trên cơ sở đánh giá cơ chế quản lý, khai thác công trình cấp nước nông thôn và định hướng nâng cao tính pháp lý của cơ chế liên quan đến lĩnh vực này phù hợp với định hướng của Luật quản lý, sử dụng tài sản công mà Bộ Tài chính được giao xây dựng để thay thế Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 (theo Chương trình xây dựng luật, pháp lênh năm 2016 của Quốc hội). Một trong những định hướng lớn của Dự thảo Luật là mở rộng phạm vi điều chỉnh, quy định chế độ quản lý, sử dụng, khai thác đối với tất cả các loại tài sản công quy định tại Hiến pháp năm 2013; trong đó có tài sản là công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tập trung với vị trí là một loại tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia.

image

Tham dự Hội thảo, Bộ Tài chính đã mời các chuyên gia pháp luật, chuyên gia về tài chính đến từ các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, cũng như các đồng chí đang trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý tài sản: là công trình cấp nước sạch nông thôn, quản lý tài sản công, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng của các Sở: Nông nghiệp & PTNT; Sở Tài chính, Sở GTVT của một số địa phương.

Để việc quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung được hiệu quả, Ông Nguyễn Hữu Chí yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận, cho ý kiến để sớm trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Hội thảo diễn ra từ ngày (6-8/5/2016) tại Hà Nội và ngày (19-21/5) tại Lâm Đồng./.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính