Skip to content

Thành phố Cần Thơ: tổ chức tập huấn chính sách quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(7/18/2017)

Sáng ngày 17/7/2017, tại thành phố Cần Thơ, Sở Tài chính thành phố Cần thơ phối hợp với Trung tâm Khai thác dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước và dịch vụ về tài sản (Trung tâm DPAS) tổ chức lớp tập huấn chính sách quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ

Thành phần tham dự lớp tập huấn gồm cán bộ thuộc Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Quản lý kinh tế hạ tầng các quận/huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đến dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Bà Ngô Thị Thanh Xuân – Phó trưởng phòng – Phòng Quản lý Giá – Công sản – Sở Tài chính thành phố Cần Thơ thừa nhận: công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong thời gian qua chưa được các đơn vị chú trọng và tập trung thực hiện. Lớp tập huấn lần này sẽ giúp các cán bộ làm công tác quản lý hệ thống lại các văn bản, chính sách quy định về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông từ đó triển khai Phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ của Bộ Tài chính được thuận lợi.

 

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_20170717_152321.jpg

Bà Ngô thị Thanh Xuân – Sở Tài chính thành phố Cần Thơ phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Chính sách về quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, ngoài những quy định của Nghị định 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ; Thông tư số 178/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013; Thông tư số 98/2014/TT-BTC ngày 25/7/2014 của Bộ Tài chính; Thông tư liên tịch số 99/2014/TTLT-BTC-BGTVT của liên Bộ: Tài chính – Giao thông vận tải; Thông tư số 158/2016/TT-BTC ngày 25/10/2016 của Bộ Tài chính thì trong Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 21/6/2017 cũng dành hẳn 1 chương quy định về chế độ quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông. Theo đó, đối tượng được giao quản lý tài sản hạ tầng ngoài các cơ quan nhà nước còn được giao cho các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và các đối tượng khác theo quy định của Luật.

C:\Users\nguyenhungson\Desktop\IMG_20170717_152326.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tài sản kết cấu hạ tầng giao thông là tài sản cố định được tính hao mòn theo quy định của pháp luật. Thời điểm tính hao mòn tài sản là ngày 01/01/2013. Việc đánh giá lại giá trị tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau: (i) Kiểm kê, đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (ii) Nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; (iii) Giao, kiểm kê, điều chuyển mà tài sản chưa được hạch toán trên Sổ Kế toán; (iv) Bán, thanh lý tài sản; (v) Tài sản bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc nguyên nhân khác; (vi) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Song song với việc tập huấn hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng; đại diện của Trung tâm DPAS sẽ hướng dẫn các cán bộ làm công tác quản lý tài sản tại các đơn vị sử dụng Phần mềm tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản hạ tầng giao thông đường bộ. Phần mềm được Bộ Tài chính xây dựng và chuyển giao từ năm 2015 với mục đích hỗ trợ tối đa công tác tin học hóa nghiệp vụ quản lý tài sản hạ tầng giao thông đường bộ của đơn vị. Phần mềm có địa chỉ truy cập tại https://htgtdb.mof.gov.vn.

Phần mềm được cài đặt và quản lý dữ liệu tập trung tại Bộ Tài chính; cơ chế bảo mật chặt chẽ, được áp dụng mã hóa ứng dụng bằng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp. Người sử dụng được cấp tài khoản sử dụng miễn phí. Tài khoản đăng nhập của người dùng phải qua kiểm duyệt; cấp quyền truy cập cho người dùng tại từng chức năng nhỏ nhất, đến từng cấp bậc đơn vị quản lý tài sản. Phần mềm cũng tự động ghi lại lịch sử thao tác của người dùng trên các chức năng của phần mềm, từ đó có thể dễ dàng tra cứu, truy vết các giao dịch của người dùng trên toàn hệ thống,…/.

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

Các tin khác